Modelfoto

Modelfoto

Debat: ”Fjorden er ikke længere nogen barriere”

Søren Andersen Plantagevej 2, 4050 Skibby

DEBAT: Tanker omkring indlægget: ”Fjorden er ikke længere nogen barriere” som blev bragt i Lokalavisen Frederikssund 26.11

Fjorden har aldrig været en egentlig barriere. Selv før broernes tid vidner kirkebøger fra begge sider af fjorden om, at der i generationer er indgået masser af ægteskaber på tværs af fjorden, og da Kronprins Frederiks bro blev åbnet, var barrieren helt væk.

Den nye flotte og nødvendige bro – læs betalingsbro – opfattes heller ikke som en barriere – i hvert fald ikke i fysisk forstand - men snarere som en manifestation af en mentale barriere, mellem Hornsherred og resten af Frederikssund Kommune, en barriere der skal bekæmpes og ikke udbygges.

Den nye bro har været nødvendig og har allerede gjort sin gavn i forhold til trafikbelastningen gennem Frederikssund, ikke mindst fordi lastvognstrafikken tvinges over den nye bro – naturligvis mod betaling – som nævnt i indlægget den 26.11.

Denne naturlighed er det svært at få øje på, så længe samme naturlighed ikke gør sig gældende på limfjordsbroer og -tunneller, Vejlefjordbroen, lillebæltsbroerne, Sjællandsbroen, broerne i København, Storstrømsbroen – hverken den nuværende eller den kommende - og alle andre broer, bortset fra Storebæltsbroen og Øresundsbroen, som er en regional h.h.v. en national forbindelse, og som desuden er erstatninger for betalingsfærger.

Betalingsklausulen for Kronprinsesse Marys Bro er angiveligt begrundet af nødvendige finansiering - som om der her er tale om en naturlovformelighed og ikke, som det rettelig er, en ren politisk beslutning.

Når det er muligt at finde finansiering af den langt dyrere nye Storstrømsbro – for bare at nævne et aktuelt anlægsprojekt – uden at indføre betaling ved passage, er det svært at forstå, at der ikke kunne findes de nødvendige midler i det samlede trafikanlægsbudget, således at betaling for at passere Kronprinsesse Marys Bro heller ikke er nødvendig.

Så lad os nu opnå den fulde gevinst ved broen, og lad os ikke lægge unødige hindringer i vejen for transport inden for Frederikssund kommune og besværliggøre oparbejdelse af de gode relationer mellem øst- og vest.

I det ovenstående er der end ikke taget hensyn til de repressalier, i form af betaling for passage af den gamle bro og chikaner på Færgevej, som kan komme på tale hvis vi ikke makker ret og betaler ved kasse 1 – læs betalingsanlægget.

Lad nu fornuften råde og lad Kronprinsesse Marys Bro være frit tilgængelig lige som alle andre broer i Danmark med de 2 nævnte undtagelser.

Publiceret 03 December 2019 11:40