Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

To interessante sager

Sektornæstformand, Social-

og Sundhedssektoren i FOA

Frederikssund, Sanne Johansen

Fleksibel arbejdstid – et forslag fra SF – mulighed for at gå op eller ned i tid.

Det er helt uacceptabelt og stærkt bekymrende, at sygdoms- og stressramte medarbejdere selv skal betale nedsat arbejdstid – skal det være arbejdspladsens håndtering af f.eks. dårligt arbejdsmiljø eller manglende ressourcer til alt for mange opgaver, som gør medarbejdere syge? Den retningslinje om mulighed for ændringer i arbejdsopgaver og arbejdstid, der henvises til i personalepolitikken, er en skånsom aftale om langsom tilbagevenden, som ofte aftales med en mulighedserklæring.

Forslaget om at gå ned tid må ikke fjerne fokus fra ledelsens forpligtigelse til både at sikre et godt arbejdsmiljø samt at opgaver og ressourcer skal hænge sammen.

SF foreslår, at aftalen skal drøftes i MED – har I helt glemt de faglige organisationer i denne drøftelse – aftaler af denne art skal ikke ligge i MED-systemet.

Det er fejlagtigt at tro, at fleksibel arbejdstid kan reducere sygefravær og stress uden, at der følger penge med til sådan en aftale.

Aktivitet og samvær på omsorgscentrene – det er politisk besluttet, at omstrukturere dette område fra en central placering til lokale placeringer.

Værdighedspuljen skal finansiere et projekt, hvor pædagoger skal støtte borgerne i et aktivt liv – dette skal foregå på centrene – der skal komme borgere fra egne hjem og fra centrene. Fra centrene skal beboerne følges med medarbejdere, såfremt det er muligt – politisk er der en forventning til, at plejepersonalet skal træde til ved pædagogens fravær.

Hvordan skal det kunne lade sig gøre – centrene kører med et i forvejen alt for stramt budget – der opleves alt for få ressourcer til opgaverne samt manglende vikardækning ved sygdom – sparsom dækning ved ferier – kære politikere, hvordan forestiller I Jer, at ledelsen skal få enderne til at nå hinanden budgetmæssigt – der skal flere penge til områderne – I kan IKKE blive ved med at påføre områderne flere opgaver uden flere midler.

Publiceret: 15. April 2017 01:12

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Lokalavisen Frederikssund

ANNONCER
Se flere