Rulleskøjteklubben får støtte til idrætsudstyr

Den lokale rulleskøjteklub Frisk har fået støtte til nyt sportsudstyr

Frederikssund 'Frisk', der dyrker kunstrulleskøjteløb på Ådalens Skole i Frederikssund, har fået 35.000 kroner i støtte fra DIF og DGI's foreningspulje. Bevillingen er blevet brugt til at indkøbe et nyt sæt floorball bander. Ifølge formand Frank Davidsen afvikler klubben to til fire kunstrulleskøjtestævner om året.

”Vores gamle hjemmelavede bander, hvis formål er at skabe sikkerhed for løberne og afskærme dem fra tilskuerne, var godt slidte og kunne ikke mere. Foreningens økonomi kunne ikke bære udgiften alene, så da vi blev opmærksomme på DIF og DGI´s foreningspulje, greb vi chancen og søgte midler til formålet,” siger formanden.

Frisk har finansieret en lille del af indkøbet selv, men bestyrelsen håber på at kunne få lidt retur ved at tegne sponsorater med lokale erhvervsdrivende, som kan få deres logo på banderne. Ådalens Skole er også med i projektet. Et selvvalgt kriterie i ansøgningen var nemlig, at Frisk skal stille floorball banderne til rådighed for skolens idrætsundervisning.

Klubben 'Frisk' har knap 80 medlemmer.

Kapp

Publiceret 04 September 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!