Genbrugs-varme for millioner

Et nyt samarbejde mellem E.ON og Haldor Topsøe i Frederikssund skal sikre borgerne billigere fjernvarme og vil samtidig reducere udslippet af CO2 med 147.000 tons

Nogle steder er det varmen fra de lokale krematorier, der tages i brug.
Men i Frederikssund bliver det overskudsvarme fra kommunens største private arbejdsplads, Haldor Topsøe, der kommer til at lune; både i de kolde vintermåneder og hvad angår finanserne og den grønne samvittighed.
Fjernvarmekunderne hos E.ON, der driver Frederikssund Fjernvarme, kan nemlig se frem til, at deres varmeregning bliver reduceret med op til et par tusinde kroner hvert år , og at varmen bliver ”grønnere.”
I hvert fald hvis Energistyrelsen godkender et nyt samarbejde mellem E.ON og Haldor Topsøe. Samarbejdet går i al sin enkelhed ud på, at E.ON får mulighed for at genbruge dén overskudsvarme, der opstår under Topsøes produktion i Frederikssund.

Grønt stempel

Foreløbig har Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget givet samarbejdet sit grønne stempel.
Og det er næstformanden i udvalget, Kennneth Jensen (S) svært tilfreds med:
”Med forbehold for, at godkendelserne kommer på plads, så ligner det jo en vindersituation for alle parter. Borgerne kan spare penge til varmeudgifter, og der er samtidig en stor miljøgevinst at hente,” påpeger han overfor Lokalavisen.
Ifølge den dagsorden, politikerne er blevet præsenteret for, vil man udnytte overskudsvarmen fra et spraytørringsanlæg på Haldor Topsøes fabriksanlæg på Linderupvej ved at etablere en 450 meter lang ledningsstrækning fra Haldor Topsøe A/S og frem til tilslutning til det eksisterende ledningssystem ved Frejasvej.
Det forventes at overskudsvarmen gennem projektet vil udgøre ca. 30.000 MWh det første år, voksende til ca. 34.000 MWh/år fra 2017. Således vil omkring halvdelen af varmebehovet i Frederikssund Fjernvarmes forsyningsområde kunne dækkes af overskudsvarmen fra Haldor Topsøe. Det forventes at levering af overskudsvarmen kan ske allerede sidst på året 2013.

89 mio. kroner

Beregningerne viser et samfundsmæssigt overskud ved udnyttelse af overskudsvarmen på ca. 89 mio. kroner over 20 år.
Den primære årsag til den store samfundsmæssige besparelse ved projektet er, at naturgasforbruget på fjernvarmeværket reduceres kraftigt.
Samtidig betyder det en besparelse for Frederikssund Fjernvarme på seks millioner kroner årligt, fordi varmen fra Topsøe kan købes til en lavere pris, end man betaler for naturgas.
Dette overskud vil - når udgifterne til etablering af det nye ledningsnet er afholdt - tilfalde fjernvarme-kunderne hos Frederikssund Fjernvarme.
Det betyder i praksis, at en gennemsnitsforbruger med et hus på 130 m2 og et årligt energiforbrug på 18,1 MWh vil spare omkring 2.000 kr./år, inklusive moms.
Samtidig vil udnyttelsen af overskudsvarmen betyde, at man reducerer C02-udslippet i forbindelse med fjernvarmedriften fra 152.617 tons til 5.726 tons over en 20-årig periode, og udledningen af kvælstofoxider vil i samme periode falde fra ca.139 tons til ca. 9 tons for den del af varmen, der fremover kommer fra overskudsvarme.

Publiceret 11 June 2013 00:00

SENESTE TV