Efter kæmpe fremgang for 5A:

Løkke gav frokost på Marienborg

5.A på Fjordlandsskolens afdeling i Dalby imponerede statsministeren så meget, at han inviterede klassen til Marienborg

Egentlig havde eleverne håbet på, han ville give en tur i Bonbon-land.

Men statsminister Lars Løkke Rasmussen gjorde noget helt andet, da han hørte om den voldsomme faglige fremgang, eleverne i 5.A på Fjordlandsskolen i Dalby har gennemgået de se seneste to år.

Han ryddede nemlig kalenderen og inviterede klassen på frokost i statsministerens embedsbolig Marienborg.

Så for en dag var spisefrikvarterets knitrende madpakkepapir og skolemælk skrottet til fordel for cola, pølsehorn og sandwich. Det hele sluttede af med en god gang rundbold i Statsministerens have, hvor han foreslog, at det skulle være drengene mod pigerne.

Stolt eks-lærerer

Læreren bag fremgangen, Mette Døllner, blev både glad og overrasket, da hun tidligere på foråret modtog et brev fra Statsministeriet.

Af brevet fremgik det nemlig, at Lars Løkke Rasmussen gerne ville mødes med børnene som en anerkendelse af den indsats, de har lagt for dagen.

“Jeg må sige, at jeg blev taget lidt på sengen. Jeg har aldrig før hørt om sådan noget, og jeg er rigtig glad for det. Det er med til at understrege overfor eleverne, at det nytter, når man gør sit bedste,” siger Mette Døllner.

Hun overtog klassen for cirka to år siden, og havde den frem til årsskiftet.

“Det var en klasse med 13 drenge og kun tre piger. En fjerdedel af dem kunne ikke læse, og der var også andre udfordringer, som rakte ud over det rent faglige niveau. Så vi fik meget hurtigt lavet en holddeling og kørte meget parløb med en pædagog i noget, der mindede om en egentlig to-lærer-ordning. OG så fik vi udnyttet, at drenge ofte er meget konkurrencemindede, til at sætte os nogle mål, som de så har arbejdet meget for at nå.”

Et af målene var blandt andet at rykke sig så meget, at man nu blev den bedste 4. klasse på Fjordlandsskolen.

“Og ved flere test kunne man se, at de rykkede sig igen og igen. Ikke bare lidt men rigtig meget. Så på et tidspunkt siger jeg til dem, at hvis de når et bestemt mål, så skriver jeg til Løkke og spørger, om ikke han giver en tur i Bonbon-land. Og da resultaterne så kommer, så står jeg med ryggen til eleverne og lægger tallene sammen, så kunne jeg jo se, at når jeg lagde tallene sammen, så havde de liiiige akkurat nået målet. Det var sindssygt flot,” fortæller Mette Døllner.

Lars Løkke skænkede hun egentlig ikke en tanke trods løftet til ungerne:

“Jeg havde faktisk glemt det. Men da børnene så fik at vide, at jeg skulle stoppe, spurgte de, 'hvad så med Lars Løkke?' Det var jo vildt pinligt, men så skrev jeg faktisk til ham og fortale om, hvordan klassen har rykket sig. Så glemte jeg alt om det igen, indtil for nylig, hvor vi fik at vide, at nej, statsministeren ville ikke give en tur i Bonbonland. Til gengæld ville han gerne invitere os til Marienborg som en anerkendelse af rykket, de har taget. Der er stadig lang vej at gå for børnene. Men de har fået troen på, at de kan rykke sig, og at det betyder noget.”

Publiceret 28 May 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!