Snart går arbejdet i gang med at renovere Frederikssundbanen. Foto: Banedanmark

Snart går arbejdet i gang med at renovere Frederikssundbanen. Foto: Banedanmark

Banedanmark:

Snart stopper al togdrift på Frederikssundbanen

Vi har vidst det længe, men nu sker det; Fra slutningen af næste uge indstilles togdriften på Frederikssundbanen hele sommeren

“Om ganske kort tid går vi i gang med den nødvendige renovering af Frederikssundbanen for at sikre en mere stabil drift og en velfungerende bane til gavn for de ca. 60.000 daglige passagerer, der dagligt benytter sig af banen,” siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark i en pressemeddelelse.

Renoveringen af banen er planlagt på en måde, som er til mindst mulig gene for passagererne, selv om perioden over sommermånederne kan synes lang.

”Vi har gennemgået alle muligheder for at finde frem til den bedste løsning for passagererne. I samarbejde med DSB er vi kommet frem til, at en lukning af banen over sommermånederne er at foretrække. Et alternativ ville være 11 måneder med enkeltsporsdrift, hvilket ville gøre togtrafikken meget sårbar over for driftsforstyrrelser. Samtidig ville det også være en urimelig lang periode for passagererne,” siger Steen Neuchs Vedel.

Det er en lang række forskellige arbejder, der udføres på samme tid på hele strækningen fra Valby til Frederikssund. Ud over udskiftning af slidte spor og underlag, så skal der også renoveres ni broer, kørestrøm og diverse sikrings- og jordarbejder langs strækningen.

”Det er rigtig mange forskelligartede opgaver, der skal laves, og derfor skal vi også bruge mange forskellige maskiner. Vi er udmærket klar over, at det i perioder vil støje for de nærmeste naboer, og i stor grad påvirke passagererne, der bruger Frederikssundbanen, da banen er spærret for trafik, imens vi arbejder.”

”Jeg håber dog på en forståelse for, at det er en nødvendig fornyelse af banen der sker nu, ellers vil det fremover give en væsentlig forringet daglig drift til gene for de daglige passagerer. Når vi er færdige har vi en bane, der er fremtidssikret i mange år frem,” siger Steen Neuchs Vedel.

Udførelsen af banen sker henover sommerperioden fra den 1. juni om aftenen til og med den 26. august, hvor vi vil arbejde i døgndrift i hele perioden. Der vil ikke køre S-tog på strækningen, og DSB indsætter busser som erstatning for togene.

Hold dig opdateret på Rejseplanen og dsb.dk, som løbende vil blive opdateret med ændringerne.

Valby-Frederikssund i tal:

Udskiftning af skinner og sveller på grund af de er slidte. I alt skal der udskiftes ca. 35 km skinner og 31 km sveller (ca. 50.000 stk.)

Rensning og udskiftning af ballasten (skærver og sporkasse) i sporet, som også er slidt. Ca. 100.000 tons i alt.

Udskiftning af 10 sporskifter og dertilhørende drev. Samtidig nedlægges nogle sporskifter

Justering af ca. to km kørestrømsanlæg mellem Valby og Flintholm

Udskiftning af 70 køreledningsmaster omkring Frederiksberg

Renovering af ni broer

Trafik:

Der bliver arbejdet i døgndrift på hele strækningen mellem Valby og Frederikssund i perioden fra den 1. juni om aftenen til og med den 26. august.

I efterårsferien vil der være aften- og natspærringer mellem den 12. oktober til og med den 21. oktober.

mass

Publiceret 25 May 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!