Skoleleder til forældre:

Svære tider på vej

Færre lærere, færre timer, færre vikarer, færre materialer, men mere læs-selv-dækning på Slangerup Skole

slangerup Fra næste skoleår bliver der skruet et hak ned for stort set alle områder. Sådan lyder beskeden groft sagt fra skoleleder i Distrikt Slangerup Jens Fenger Nielsen til områdets forældre og elever. I en mail til forældrene beretter han således om udfordringerne “De forudsætninger der ligger til grund for skolernes ressourcetildeling holder ikke længere, og samtidig er vi på Slangerup Skole blevet pålagt at afgive en ekstra ressource til skolevæsenet. Resultatet er, at Slangerup Skole næste år skal drive skole for noget færre midler,” konstaterer han indledningsvis. Derpå bliver forældrene orienteret om, at lærerstaben i det kommende skoleår reduceres med ti fuldtidsstillinger. “Nogen af de ændringer I vil opleve i kommende skoleår er at der er foretaget enkelte nedjusteringer i timefordelingsplanen ifht. ”kun” at tilbyde de vejledende minimumstimetal. (.) For 0. – 6. årgang ændres lektionslængden fra 50 til 45 min. og der kommer derfor også nye ringetider. Den understøttende undervisning vil i indskolingen blive varetaget af medarbejdere tilknyttet SFO’erne,” fortætter han. Men konsekvensen af de kommende besparelser rækker videre: “For at spare stillinger har vi også valgt at reducere vores vikarbudget, hvorfor I vil kunne komme til at opleve, at klasser i højere grad vil blive sammenlæst eller skulle arbejde selv under opsyn. Endelig har vi set os nødsaget til at aflyse alle hytteture og lejrskoler i det kommende skoleår,” hedder det i mailen. At situationen er alvorlig - ikke bare i Slangerup men på alle kommunens skoler - slår Lasse Beck, bestyrelsesformand for skoledistrikt Slangerup fast: “Udgiftsstoppet betyder reelt, at skolerne nu er sat under administration. Forvaltningen kan stoppe alt, der ikke er decideret kritisk for undervisningen,” lyder det Lasse Beck. “Igennem det seneste år har det stået klart, at der ikke længere er nogen sammenhæng mellem visioner og virkelighed. Det punkt passerede vi for et år siden, og det er en illusion at tro, at man kommer i mål. Vi er der nu, hvor der i stedet for det ene sørgelige besparelsesforslag efter det andet er behov for, at man tager tyren ved hornene. Der skal en ny samlet plan for hele skoleområdet til, og vi er nødt til at se på alle områder - også antallet af matrikler og finansieringen af specialområdet. Man må simpelthen regne på, hvad det koster at opfylde ambitionsniveauet. Og hvis man ikke kan eller vil investere det nødvendige, så må man revidere visionerne,” siger Lasse Beck.

Publiceret 20 May 2018 00:00

SENESTE TV