Udvalgsformand Morten Skovgaard (V) beklager udgiftsstoppet på skoleområdet.

Udvalgsformand Morten Skovgaard (V) beklager udgiftsstoppet på skoleområdet. " Men det er udtryk for den alvorlige situation, vi står i på skoleområdet," siger han.

Hugger bremserne i på skoleområdet:

Stopper for køb af IT og materialer

Måneder med mådehold var ikke nok. Nu indføres det “fuldt udgiftsstop” på skolerne. Udvalgsformand beklager overfor skolerne

frederikssund Selv om samtlige kommunale skoler i flere måneder har været pålagt at udvise økonomisk tilbageholdenhed, har det ikke været nok til at rette op på dét underskud, der har bidt sig fast på skoleområdet - blandt andet fordi der på specialområdet var budgetteret med færre elever, Derfor har Uddannelsesudvalget på maj-mødet vedtaget et såkaldt “fuldt udgiftsstop udgiftsstop vedrørende it- og materialekøb og lignende på Skole-klubområdet i resten af 2018” i håb og forventning om, at man på den måde kan være med til at “indhente” de 17 millioner kroner, som området i år ser ud til at overskride budgettet med. Det betyder blandt andet, at der ikke kan indkøbes IT og andre undervisningsmaterialer. “Jeg skal være den første til at beklage det. Det er et udtryk for den meget alvorlige situation vi står i på vores skoleområde, som også ledelser og skolebestyrelser har udtrykt. Det er naturligvis afgørende, at vi forholder os til det politisk, når en bestyrelsesformand peger på, at man i den nuværende situation er nødt til at drosle ned for ambitionsniveauet eller lave gennemgribende ændringer, lyder det fra Morten Skovgaard (V), der er formand for Uddannelsesudvalget. Ifølge ham skydes udfordringer flere faktorer. Blandt andet, at almenområdet er kommet til at holde for, fordi det ikke er lykkedes at finde forventet besparelse på specialområdet. Men først og fremmest, at børnetallet falder markant i hele kommunen. “Vi kan også se i prognoserne - der faktisk har holdt ret godt - at der heller ikke er udsigt til, at der kommer flere børn indenfor en overskuelig fremtid. Der er ikke en stor tilvækst på vej hverken i Vinge eller i Hornsherred, når broen kommer. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor beslutningerne ikke er truffet tidligere på baggrund af prognoserne, men jeg må konstatere, at det er de ikke. Og nu er der ikke nogen vej uden om,” siger Morten Skovgaard. Som tidligere bebudet forventer han, at man i løbet af de kommende måneder vil gennemanalysere området: “Målet er at vi fra skoleåret 2019/20 kan være på plads med en model, hvor vi fastholder et ordentlig fagligt niveau for både lærere og elever, at de elever, der har behov for understøttende eller supplerende undervisning også får det, og at alle kan få en afgangseksamen, der giver adgang til en ungdomsuddannelse. Og vi skal finde en model, hvor man på en eller anden måde får inddæmmet udgifterne til understøttende og supplerende undervisning. For når en elev eller to kommer til en klasse med behov for støtte i undervisningen, så skal man selvfølgelig have det. Men det er uholdbart, hvis det medfører, at andre oplever, at så er det penge man tager ud af almenområdet.”

Publiceret 20 May 2018 08:00

SENESTE TV