Sådan så der ud sidste sommer, da vejarbejdet påFærgevej gik i gang. Nu lysner det, for arbejdet er snart slut. Foto: BM

Sådan så der ud sidste sommer, da vejarbejdet påFærgevej gik i gang. Nu lysner det, for arbejdet er snart slut. Foto: BM

Snart slut med vejarbejde på Færgevej

Istandsættelsen af Færgevej går nu ind i de sidste faser

Af
Af Birgitte Masson

Frederikssunds Færgevej har længe sat tålmodigheden på prøve, for de trafikanter som skulle gennem Frederikssund midtby i myldretiden.

Men nu lysner det, for snart går asfaltarbejdet ind i de sidste to faser, og fra ultimo juni skulle Færgevejsprojektet være helt afsluttet, det fortæller projektleder i Frederikssund Kommune, Vej og Trafik Nawzad Marouf:

“Vi har netop afsluttet asfaltarbejdet på cykelstierne, og planlægger at gå i gang med asfaltarbejdet på kørebanen mandag den 18. juni,” fortæller Marouf og uddyber:

“Men for at forberede asfaltarbejdet, skal der foretages affræsning af den dårlige belægning, og tilpasse kørebanen med hensyn til kantsten og afvanding. Det arbejde starter den 11. juni. “

Skaber flow i myldretiden

Nawzad Marouf fortæller, at man vil gøre alt for at reducere ulemperne for trafikanterne på Færgevej i denne periode. Med andre ord betyder det, at der om morgenen ikke vil blive arbejdet på det spor af kørebanen som fører mod byen, og om eftermiddagen vil der ikke blive arbejdet på det spor som fører ud af byen. Dermed skabes mest muligt flow i myldretidstrafikken.

Publiceret 18 May 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!