Gospelkoret KEFAS kommer snart til Frederikssund Kirke.

Gospelkoret KEFAS kommer snart til Frederikssund Kirke.

Koncert med Gospelkoret KEFAS

Gospelkoret KEFAS giver koncert i Frederikssund Kirke søndag d. 27. maj kl 19.30.

Korleder Jacob Asmussen fører sammen med 25 dygtige sangere tilhørerne igennem alle facetter af gospelmusikken, lige fra svedige uptempo-sange til de stille ballader, der taler til det inderste i hjertet.

KEFAS er et af de ældste gospelkor i Danmark, og korets historie er derfor også en vigtig del af historien om gospelmusik i Danmark.

Gospelkoret KEFAS blev grundlagt i 1975 af Peter Steinvig sammen med en gruppe unge i en metodistkirke på Nørrebro i København.

I dag hører koret hjemme i Jerusalemskirken, Metodistkirken i København. KEFAS har været korets navn siden starten. Det er det aramæiske ord for ”klippe” – det tilsvarende græske ord er Peter. Men selve klippen – det faste fundament, som er urokkeligt gennem alle livets gode og svære tider – er Jesus Kristus og troen på ham.

Koret ledes af dirigent, komponist og sanger Jacob Asmussen, som har været korets dirigent siden 2008.

Publiceret 18 May 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!