Egon Jensen har boet i Vellerup Sommerby, siden han byggede huset i 1977, og ifølge ham samtidig med at der blev lagt beton i forbindelse med indkørslen til matriklen på Storkevænget 3 i Vellerup Sommerby. Foto: Birgitte Masson

Egon Jensen har boet i Vellerup Sommerby, siden han byggede huset i 1977, og ifølge ham samtidig med at der blev lagt beton i forbindelse med indkørslen til matriklen på Storkevænget 3 i Vellerup Sommerby. Foto: Birgitte Masson

Efter flere års strid i Vellerup Sommerby:

Egon vandt over grundejerforening

Egon Jensen fra Vellerup Sommerby skal ikke betale for det arbejde, grundejerforening iværksatte i hans indkørsel - og uden hans samtykke. Det har Retten i Hillerød netop vedtaget

Af
Af Birgitte Masson

En betonbelægning i forbindelse med indkørslen til et fritidshus på Storkevænget 3 i Vellerup Sommerby, har bragt sindene i kog og splittet grundejerne i det ellers så idylliske Vellerup Sommerby. Men efter flere års kamp, som til sidst endte i retten, kan den 80-årige indehaver af fritidshuset - Egon Jensen nu endelig sætte et punktum i sagen.

Retten i Hillerød afgjorde nemlig i sidste uge, at Egon Jensen ikke skal betale for det stykke arbejde grundejerforeningen med formand Allan Kirkestrup i spidsen havde bestilt til fjernelse af Egon Jensens betonbelægning, som grundejerforeningen mente var ulovlig.

Derimod skal grundejerforeningen nu betale sagens omkostninger.

Lokalavisen har forsøgt at få en kommentar fra Allan Kirkestrup, men han har ikke ønsket at kommentere sagen på nuværende tidspunkt

Maskine havde gravet

Sagen tog sin begyndelse, da Egon Jensen efter godt 40 år på adressen Storkevænget 3 i Vellerup Sommerby ken oktobermorgen i 2016 kunne konstatere, at en gravemaskine var i gang med at bryde betonbelægningen op.

“Allan Kirkestrup, som er formand for grundejerforeningen herude, havde oplyst til mig og Frederikssund Kommune, at min indkørsel lå ulovligt. Han ville have betonbelægningen fjernet. Argumentet var, at den skulle graves op, fordi det ellers vil gøre det umuligt at foretage reparation af vandforsyningsledninger og el-kabler inden for en rimelig tidsramme,” fotalte Egon Jensen dengang Lokalavisen

“Den indkørsel har set sådan ud, lige siden jeg byggede huset i 77. Og der er allerede skudt rør under til både telefon og stærkstrømsledninger.”

Frederikssund Kommune fortalte:

“Vi har besigtiget forholdene ved Storkevænget 3 og konstateret, at der ligger beton ud for overkørslen til ejendommen. Andre steder i foreningens område har mange grundejere på lignende vis udskiftet græsrabatten med fast belægning. Betonbelægningen er opført i 1977, der er således ikke grundlag for at antage, at den skulle være etableret ulovligt.”

Men den udmelding var formand Allan Kirkestrup langtfra enig i.

Blandt andet sagde han til Lokalavisen, at det var direkte løgn, at betonbelægningen havde ligget der så længe.

“Den blev støbt i 2004, da Nesa nedlagde ledninger. Desuden er det ikke korrekt, at der er andre grundejere herude, som har støbt beton i indkørslen.”

At Frederikssund Kommune fandt beton-belægningen ok, var Allan Kirkestrup også uenig i.

“Kommunen har påtaleret i forbindelse med vejloven, når det kommer til trafikale forhold, beplantning og lign. Men de kan ikke med vejloven i hånden lovliggøre dette forhold. Og kommer det dertil, kører vi gerne en sag på det.”

Dette syn mødte Egon Jensen en oktober morgen i 2016. Her var en boremaskine ved at fjerne betonbelægningen i indkørslen, uden hans accept.

Dette syn mødte Egon Jensen en oktober morgen i 2016. Her var en boremaskine ved at fjerne betonbelægningen i indkørslen, uden hans accept.

Publiceret 08 May 2018 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!