Arrangørerne håber på godt vejr igen i år. Her fra en tidligere hornfiskekonkurrence i Skuldelev Havn, fotograferet af Steen Westh.

Arrangørerne håber på godt vejr igen i år. Her fra en tidligere hornfiskekonkurrence i Skuldelev Havn, fotograferet af Steen Westh.

Så er det tid igen:

Hornfiskekonkurrence ved Skuldelev Havn

Den årlige hornfiskekonkurrence ved Skuldelev Havn finder i år sted torsdag den 10. maj kl. 14-16.

Det er 14. gang, konkurrencen finder sted med deltagelse af knap 100 lystfiskere.

Tidligere er der altid kommet en del tilskuere til arrangementet, så det forventer man også i år.

Der uddeles præmier til dem som har fanget den tungeste hornfisk samt den længste hornfisk.

Det er muligt at fiske fra land, vand, båd og mole.

Skuldelevs slagter Paw Olsen leverer pølser som grilles. Øl og vand kan købes.

Ligesom tidligere år lægges et beløb i spareboksen, som der købes fisk til udsættelse for.

Publiceret 03 May 2018 11:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!