Pelle Andersen-Harild er selv blevet sigtet af politiet for at have lækket fortrolige papirer til DR. Nu har han meldt både borgmester John Schmidt Andersen (V) og den øverste forvaltning til politiet for at få afklaret, om der er begået noget strafbart i forløbet med den kuldsejlede Vinge-kontrakt.

Pelle Andersen-Harild er selv blevet sigtet af politiet for at have lækket fortrolige papirer til DR. Nu har han meldt både borgmester John Schmidt Andersen (V) og den øverste forvaltning til politiet for at få afklaret, om der er begået noget strafbart i forløbet med den kuldsejlede Vinge-kontrakt.

Frederikssund:

Byrådsmedlem melder borgmester og forvaltning til politiet

Byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild har nu bedt Nordsjællands Politi undersøge, om der er begået strafbare ulovligheder i forbindelse med Vinge-komplekset

Enhedslistens byrådsmedlem Pelle Andersen-Harild, der selv er sigtet for at have lækket fortrolige oplysninger i Vinge-sagen, har nu anmeldt både borgmester John Schmidt Andersen (V) og forvaltningen til politiet i samme sag.

Det oplyser han til Lokalavisen.

Politianmeldelsen kommer i kølvandet på onsdagens byrådsmøde, hvor Vinge igen spillede en fremtrædende rolle.

Dels fordi et massivt flertal i byrådet praksis sagde ja til at genstarte Vinge-arbejdet med en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. til finansiering af en projektchef og en vejingeniør i 2018.

Og dels fordi Pelle Andersen-Harild havde bedt borgmester John Schmidt Andersen om en “redegørelse angående ulovligheder i Vinge,”

Ved begge punkter kom det til verbale slagudvekslinger mellem Enhedslistens byrådsmedlem og repræstentanter for andre partier.

Mulige lovovertrædelser

I sin redegørelse til Pelle Andersen-Harild og det resterende byråd, konstaterede borgmester John Schmidt Andersen blandt andet, at der var to mulige lovovertrædeler i forbindelse med det samlede aftalekompleks, som kommunen nu er trådt ud af. Foruden overskridelsen af byrådets bevilling, var aftalen undervejs i processen ændret så meget, at det var i konflikt med udbudsreglerne.

“Der er ingen tvivl om, at det har været et meget uheldigt forløb, som vi alle sammen gerne så havde været anderledes. Og det fremgår også meget klart af den kritik, vi har udtalt den 29. marts, hvor vi tog redegørelsen til efterretning. Men kommunens advokat har vurderet, at en yderligere indsats for at få afklaret, hvor der er begået fejl, og af hvem de er begået, ikke står mål med det forventede udkomme af en sådan undersøgelse. Henset til det er det ikke min opfattelse, at der er behov for yderligere undersøgelser,” forklarede han blandt andet.

Dén redegørelse tog byrådet - minus altså Enhedslistens medlem - til efterretning.

“Det kan godt være, at man engang efter nytår vedtog, at man ville se fremad. Men det ændrer jo ikke på, at der tilsyneladende er begået en række ulovligheder. Du har blandt andet skrevet under på en kontrakt, du ikke har læst. Det kan jeg godt forstå, du ikke har. Men der er åbenbart heller ikke andre, der har læst den. Det har du det endelige ansvar for,” lød det i byrådssalen fra Pelle Andersen Harild.

Blandt andet Ole Søbæk (K) gik dog i rette med Pelle Andersen-Harild:

“Pelle. Det er fint, du holder øje, og vi kan vel forvente spørgsmål herfra og til solen brænder ud. Men din brug af ordet “ulovligheder” er, for at sige det mildt, lemfældig. Det, der er sket, er jo sådan set, at det juridiske notat, vi har fået lov til at frigive, alene stiller spørgsmålstegn ved, om der er sket noget ulovligt. Det vil sige, at det er et undringsnotat. De konstaterer jo ikke, at der er begået ulovligheder, for det ville kræve en nærmere juridisk gennemgang og sammenligning med domme og andet, og i øvrigt havde fået prøvet det i retten, der havde sagt 'ja, det er korrekt, der er foregået noget ulovligt'. Men det er jo ikke det forløb her. Man undrer sig over nogle forhold i notatet. Det undrer vi os også over. Og så gik vi i gang med en dialog med den eksterne rådgiver, der mundede ud i en aftale om, at det behøvede vi sådan set ikke at undersøge. Det betyder, at vi får aldrig, uanset hvor mange gange du spørger, fundet ud af, om der rent faktisk var begået ulovligheder, for det bliver ikke undersøgt. Det kan du godt være vred over - men du kan ikke konstatere, at noget er ulovligt.”

Politianmeldt

Men står det til Pelle Andersen-Harild, skal det endegyldigt afklares, om der er sket strafbare handlinger, eller om manglen på kommunal indsigt i Vinge-projektet i sig selv kunne være strafbart.

Under debatten truede han såedeles med at politianmelde borgmesteren og forvaltningen.

Mandag gjorde han så alvor af det:

“Det har jeg gjort af to årsager. Dels fordi jeg er forpligtet til at anmelde det, hvis jeg får kendskab til ulovligheder. Og dels fordi det ikke er lykkedes mig at få fyldestgørende svar. Det virker åbenlyst, at selve underskriften på kontrakten er ulovlig, fordi der var udgifter for 100 millioner kroner mere, end der var bevillinger til. Men brevet fra Nielsen Nørager til Horten indikerer, at der også kunne være tale om andre lovovertrædelser. Jeg vil have undersøgt, om man - selv om man har fået dårlig rådgivning - har gjort noget strafbart undervejs i forløbet,” siger Pelle Andersen Harild til Lokalavisen.

Publiceret 30 April 2018 14:15