Styrelse holder fast i kæmpe Vinge-investering

Slots- og kulturstyrelsen fastholder oprindelig tidsplan for nyt, topsikret magasin i Vinge

Vinge Trods udsigten til, at væksten i Vinge sættes betragteligt ned i de kommende år i forhold til det planlagte, er der godt nyt fra markerne mellem Frederikssund og Store Rørbæk. Tidsplanen for Nationalmuseets og Det Kongelige Biblioteks fællesmagasin er nemlig uændret, og dermed er der udsigt til, at første spadestik kan tages i 2019, og at byggeriet kan stå færdigt i 2021. Det oplyser Morten Dam Hansen fra Slots- og Kulturstyrelsen. “Vi har netop haft første tilbudsgivning, med tre bud. Så nu påbegynder vi forhandlingerne, og formentlig har vi lige før eller efter sommerferien valgt en entreprenør, og så kan selve projekteringen og lokalplansprocessen begynde,” lyder det fra Morten Dam Hansen. Styrelsen har indgået en kontrakt med Frederikssund Kommune om køb af en grund i Vinge for en pris på op til 8,3 millioner kroner. “Vi har haft nogle gode drøftelser med Frederikssund Kommune om situationen i Vinge, og her er vi blevet betrygget af kommunen i, at de kan overholde de forpligtelser, der er en del af kontrakten. Så for os fortsætter arbejdet som planlagt,” fortæller Morten Dam Hansen. Magasinet skal opføres på en 62.000 kvm. stor grund, og den samlede ramme, som Folketingets Finansudvalg godkendte i december, er på hele 334,6 millioner kroner. Fællesmagasinet bliver på alle måder topsikret og med optimale bevaringsbetingelser til opbevaring af arkiv- og biblioteksmateriale samt kulturhistoriske genstande.

Publiceret 24 April 2018 10:30

SENESTE TV