Fat man with a big belly,

Fat man with a big belly,

Nye tal på borgernes sundhed i Frederikssund Kommune

frederikssund I Frederikssund Kommune drikker borgerne mindre alkohol end tidligere. Til gengæld er andelen af rygere steget. Det viser Sundhedsprofilen, der er en ny stor undersøgelse af danskernes sundhed. Tallene for Frederikssund Kommune giver en solid viden om, hvordan det står til med borgernes sundhed.

Flere cigaretter, mindre alkohol

1450 borgere i Frederikssund svarede i begyndelsen af 2017 på en række spørgsmål om deres livsstil. Det har over 180.000 danskere gjort, rundt om i landet. Alle svarene er nu blevet samlet i den landsdækkende Sundhedsprofil, og her giver tallene for Frederikssund Kommune blandt andet indblik i, hvordan det står til med rygning, alkoholforbruget, overvægt og meget mere. Flere borgere i Frederikssund Kommune er begyndt at ryge siden sidste undersøgelse i 2013. I dag ryger 17 procent af borgere over 16 år. I forhold til alkohol følger Frederikssund Kommune de positive takter, der ses på landsplan. Der er blevet færre, der drikker mere end de 14 genstande for kvinder, 21 genstande for mænd, som Sundhedsstyrelsen anbefaler som max antal genstande om ugen (9 procent). Andelen ligger på niveau med de nationale tal. Danskernes alkoholforbrug ligger dog stadig højt i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med.

Fortsat mange overvægtige

Når det gælder vægten, ligger Frederikssund Kommune i den tunge ende. Ligesom ved sidste undersøgelse er samlet set mere end halvdelen af kommunens borgere overvægtige (56 procent). Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Susanne Bettina Jørgensen (A), udtaler: “Social – og Sundhedsudvalget har vi fokus på borgernes sundhedstilstand. Undersøgelsen gør os klogere på, hvor der er behov for et stærkt fokus på forebyggelse. I 2018 ønsker vi at sætte yderligere fokus på alkohol, tobak og overvægt.”

Mange ønsker at ændre vaner

Sundhedsprofilen viser, at der er sket en markant stigning i andelen af rygere, der ønsker at stoppe med at ryge. Faktisk vil tre ud af fire rygere i Frederikssund Kommune gerne stoppe. En tredjedel af de borgere, der enten har et storforbrug af alkohol eller viser tegn på alkoholafhængighed, ønsker at stoppe med at drikke. Og næsten ni ud af ti overvægtige borgere ønsker at tabe sig, hvilket svarer til ca. 17.000 mennesker i kommunen. “Det er positivt, at mange borgere i kommunen gerne vil have en sundere livsstil. Det er kun borgerne selv, der kan vælge en sundere livsstil, men som kommune kan vi være med til at sikre gode rammer for sunde valg og tilbud, der hjælper borgerne i en sundere retning,” siger udvalgsformand Susanne Bettina Jørgensen.

Publiceret 14 March 2018 11:09