Malling Johan Andersen

Nekrolog Steen M. Andersen har skrevet følgende mindeord over Malling Johan Andersen: Forhenværende minkavler Malling Johan Andersen sov stille ind den 1. januar 2018 om morgenen 90 år gammel. En af de sidste fra det ’gamle’ Jægerspris. Han efterlader sig hustruen Kate Andersen, tre børn og to børnebørn. Malling Andersen levede og virkede hele sit liv i Jægerspris. Familien, arbejdet som minkavler, naturen omkring Jægerspris med skovene og fjorden, samt stor interesse i havebrug, blev hans liv og virke langt op i alderen. De sidste 4 år satte sygdom og svagelighed en stopper for et fysisk aktivt liv. Malling Andersen deltog i sine unge år aktivt i den daværende atletikafdeling i JIK, ligeledes blev han medlem i Jægerspris Skytteforening. Senere i livet blev han politisk engageret og blev kasserer i en årrække i Venstre Vælgerforening for Jægerspris og Omegn. Dette førte til, at han sad en periode i det daværende Jægerspris Sogneråd som repræsentant for Venstre. Som den øvrige familie blev han en passioneret bridgespiller og var formand for Jægerspris Bridgeklub i 16 år. Malling Johan Andersen vil blive husket for sin flid omkring hjemmet med mange forskellige mindre husdyr, dyrkning af grøntsager, fangst af ål og rejer fra fjorden. Hans viden om naturen i Nordskoven og fjordene omkring samt stort kendskab til folk og historie fra Jægerspris var også en interesse og viden, som han delte med familien, venner og Lokalhistorisk Forening i Jægerspris. Æret være hans minde.

Publiceret 14 January 2018 00:00

SENESTE TV