Malling Johan Andersen

Nekrolog Steen M. Andersen har skrevet følgende mindeord over Malling Johan Andersen: Forhenværende minkavler Malling Johan Andersen sov stille ind den 1. januar 2018 om morgenen 90 år gammel. En af de sidste fra det ’gamle’ Jægerspris. Han efterlader sig hustruen Kate Andersen, tre børn og to børnebørn. Malling Andersen levede og virkede hele sit liv i Jægerspris. Familien, arbejdet som minkavler, naturen omkring Jægerspris med skovene og fjorden, samt stor interesse i havebrug, blev hans liv og virke langt op i alderen. De sidste 4 år satte sygdom og svagelighed en stopper for et fysisk aktivt liv. Malling Andersen deltog i sine unge år aktivt i den daværende atletikafdeling i JIK, ligeledes blev han medlem i Jægerspris Skytteforening. Senere i livet blev han politisk engageret og blev kasserer i en årrække i Venstre Vælgerforening for Jægerspris og Omegn. Dette førte til, at han sad en periode i det daværende Jægerspris Sogneråd som repræsentant for Venstre. Som den øvrige familie blev han en passioneret bridgespiller og var formand for Jægerspris Bridgeklub i 16 år. Malling Johan Andersen vil blive husket for sin flid omkring hjemmet med mange forskellige mindre husdyr, dyrkning af grøntsager, fangst af ål og rejer fra fjorden. Hans viden om naturen i Nordskoven og fjordene omkring samt stort kendskab til folk og historie fra Jægerspris var også en interesse og viden, som han delte med familien, venner og Lokalhistorisk Forening i Jægerspris. Æret være hans minde.

Publiceret 14 January 2018 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.