Til sidst blev alle enige:

Ny konstituering på plads

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tilsluttede sig de andre partier og underskrev onsdag konstitueringsaftalen

Af
Af Jakob Markert

Onsdag aften faldt konstitueringen for det nye byråd på plads. Det skete, da samtlige partier i byrådet - også Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, som der ellers herskede tvivl om til det sidste - underskrev konstitueringsaftalen forud for aftenens byrådsmøde. Det lykkedes dermed for den fortsættene borgmester John Schmidt Andersen (V) at få den bredest mulige aftale bag sig.
“Vi har brugt tiden fra valget til nu til at få lavet en så bred konstituering som muligt, og det er lykkedes at få alle med. Det er vigtigt for mig, fordi der givetvis også ligger store, vigtige arbejdsopgaver i fremtiden, som vi skal løse på bedste og bredest mulige måde,” sagde John Schmidt Andersen, da han præsenterede konstitueringsaftalen for pressen og andre fremmødte.
I byrådssalen lagde politikerne dog ikke skjul på, at der var gået nogen lange og intense forhandlinger forud for præsentationen. Spørgsmålet har særligt gået på, hvor stor indflydelse Socialdemokratiet, som blev det største parti ved valget, skulle have. Det endte med en post som viceborgmester til Tina Tving Stauning, formandsskaber i Social- og sundheds-, Teknisk, samt Fritids- og Kulturudvalgene, og næstformandsskaber i Velfærds-, Vækst-, Uddannelses-, og Plan- og Miljøudvalgene, samt i et nyetableret Ad Hoc-udvalg.
“Vi blev jo det største parti ved valget, men vi må dog også erkende, at der kom et borgerligt flertal. Derfor må vi i stedet søge indflydelse, og i bestyrelsen og blandt byrådsmedlemmerne var der enighed om, at vi godt kan bakke op om den her konstituering, hvor vi får udvalgsposter på nogle af de kerneområder, som, vi synes, er vigtige,” sagde Tina Tving Stauning, og  gav Pelle Andersen-Harild (EN) ret i, at konstitueringen er en fordelingsaftale, men ikke nødvendigvis en samarbejdsaftale.
Den nye konstituering indeholder ni udvalg samt ad hoc-udvalget. Nyt er Opvækstudvalget, hvor de Radikale tager formandsposten, samt Plan- og Miljøudvalget, hvor Venstre tager formandsposten. Hvilke personer, der kommer til at side i de forskellige udvalg, er endnu ikke fastlagt, men fordelingen partierne imellem tager sig således ud:
Borgmester: John Schmidt Andersen (V)
1. viceborgmester: Lars Thelander Bostrøm (DF)
2. viceborgmester: Tina Tving Stauning (S)
Økonomiudvalget: Formand bliver John Schmidt Andersen (V)
Velfærdsudvalget: Formand fra DF og næstformand fra S
Vækstudvalget: Formand fra K og næstformand fra S
Opvækstudvalget: Formand fra R og næstformand fra SF
Uddannelsesudvalget: Formand fra V og næstformand fra S
Social- & Sundhedsudvalget: Formand fra S og næstformand fra V
Teknisk Udvalg: Formand fra S og næstformand fra V
Plan- & Miljøudvalget: Formand fra V og næstformand S
Fritids- & Kulturudvalget: Formand fra S og næstformand fra V
Ad hoc-udvalg: Formand fra V og næstformand fra S

Publiceret 30 November 2017 11:00

SENESTE TV