Kandidater præsenterer “børnealliance”

Jette Christenen og Inge Messerschmidt med fælles udspil

#frederikssundvalg17 Det er i de tidlige år grundstenene lægges til resten af livet” – det er noget Danske Folkepartis byrådsmedlem og byrådskandidat Inge Messerschmidt og Venstres Byrådsmedlem og byrådskandidat Jette Christensen er enige om. Hvis de bliver genvalgt, vil de sammen arbejde for endnu bedre forhold for børn og unge i kommunen. “Børnene er vores fremtid, det er derfor vigtigt, at de får nogle gode og sunde grundlæggende værdier og værktøjer til at navigere gennem livet. På børneområdet vil vi bl.a. samarbejde for bedre trivsel, sprog og læsefærdigheder samt styrkelse af elevernes personlige og sociale færdigheder.. Frederikssund kommune arbejder allerede med principper og redskaber fra True North - der er forskningsbaseret. Der har tidligere i kommunen, været afprøvet fire projekter baseret på True Norths principper. Det gav så gode resultater, at alle ansatte på kommunens skoler har været på kursus hos dem. “Vi vil nu gå endnu videre og få indført Camps til de unge i kommunen, så de bliver motiveret til læring, og får endnu mere tro på sig selv og egne evner. De unges personlige og sociale kompetencer skal styrkes, så de hviler endnu mere i sig selv, og så de bliver bedre til at træffe nogle sunde valg, og derved fravælger de usunde fællesskaber,” lyder ét af forslagene i en pressemeddelelse fra de to byrådsmedlemmer.

Sprog og læsefærdigheder

Samtidig vil de afprøve et bestemt læringssystem til svage læsere og ordblinde. “Undersøgelser viser, at der er flere redskaber som på en effektiv måde styrker både elevernes sprog og deres læsefærdighed. At kunne læse, men også forstå det man læser, er en forudsætning for at kunne klare sig godt i alle fag. Vi skal have større fokus på ordblindhed, så dem med ordblindhed bliver hjulpet langt tidligere og på en endnu bedre måde. Vi vil gerne ha’ afprøvet ALKALÆR på en lille gruppe børn og unge med læsevanskeligheder/ordblindhed i kommunen. Frederikssund private realskole og folkeskolerne i Randers bruger ALKALÆR, og det har de gode erfaringer med,” hedder det i pressemeddelelsen.

Trivsel

Som rosinen i pølseenden foreslår Jette Christensen og Inge Messerschmidt, at år 2020 skal være Trivselsår i Frederikssund kommune, hvor alle med tilknytning til børn og unge sammen skal arbejde med trivsel. “Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af alle faggrupper, der udarbejder forslag til tiltag, der kan højne trivslen i Frederikssund kommune. Vi skal langt tidligere og i endnu større grad have fokus på trivslen og fællesskabet. Undersøgelser viser, at stærke fællesskabsoplevelser mangedobler en høj trivsel, sammenlignet med elever med svage fællesskabsoplevelser. Trives man – lærer man og udvikler sig langt bedre. Vi skal lave en ambitiøst langstrakt trivselsstrategi, hvor alle med tilknytning til kommunens børn og unge er med. Trivslen er et fælles ansvar og vi skal ikke accepterer mobning,” lyder målsætningen.

Publiceret 14 November 2017 10:45

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV