S har ordet:

Velfærd og tryghed for alle

VAlget nærmer sig med hastige skridt. Socialdemokraternes spids- og borgmesterkandidat giver her sine bud på, hvad og hvordan Socialdemokratiet vil prioritere.

Af
Tina Tving Stauning

spids- og borgmesterkandidat

Socialdemokratiet

Bedre velfærd, gode job og en sund økonomi er socialdemokratisk hjerteblod. Lige muligheder for alle og ikke kun tilkøbsydelser for de få. En solid økonomi og ikke blot symbolske skattelettelser, så der bliver velfærd og udvikling, også i fremtiden. Men det kommer ikke af sig selv. Socialdemokratiet ønsker flere voksne der passer på og underviser vores børn. Mere fokus på tidlig indsats. Flere pædagoger i daginstitutionerne. En folkeskole hvor der er trivsel og tilbud til alle, også for de sidste 15 %, og ikke mindst mere fokus på de unge, som skal hjælpes på vej. Samarbejde mellem skolen, Campus og virksomhederne. Det er god velfærd. God velfærd er også tryghed ved at vide, at der er nok pladser, ordentlig pleje, omsorg og nærvær for alle, som har brug for det. Også om natten. Bedre forhold for psykisk sårbare samt handicappede. Der erskåret helt ind til benet. Flere billige og velegnet handicap- og ældreboliger, som er til at betale for dem, der ikke har for meget. Det er efterspurgt. Socialdemokratiet ved at gode kommunale arbejdspladser uden stress, med veldefinerede opgaver og reel medindflydelse giver bedre arbejdsmiljø og færre sygemeldinger. Det er sund fornuft. Vi stiller krav til løn- og arbejdsforhold ved udbud af offentlige opgaver. Gerne flere på erhvervsuddannelserne. Sammen med gode rammevilkår for handel og erhverv, skaber vi sammen de gode job. Frederikssund Kommune skal være mere grøn. Naturen skal nydes og plejes, som vi i fællesskab ønsker. Vi vil en klima- og miljøpolitik med klare mål og prioriteringer, og tager aktivt del i anlæg af diger og dæmninger. Det kan ikke gå for stærkt. Flere cykelstier ja tak, men nej tak til høje huse langs vores fjorde og ikke mindst nej tak til boliger på Kalvøen. Socialdemokratiet vil bevare og udvikle Kalvøen, men ikke lægge stemmer til helhedsplaner med boliger på området. For Socialdemokratiet er lighed også sundhed, viden, uddannelse, job, idræt, oplevelser og samvær, - uanset køn, alder, bopæl eller oprindelse. Offentlig transport, så unge kan komme på uddannelse og voksne på arbejde, og selvfølgelig arbejder vi for at få at få fjernet brobetalingen. Det er en stor styrke at kommunen både er by og land. Alle skal have del i udviklingen. Vi ønsker at samarbejde bredt med kommuner, private, staten, foreninger, frivillige og andre. Fælles værdier som vand, energi og affaldsselskaber bør forbliver på fællesskabets hænder, og Ældreråd, Handicapråd, foreninger, forsamlinger og borgere skal inddrages i udviklingen og prioriteringerne. Vi sætter pris på alle de frivillige ildsjæle. Det gør, at mange lokale initiativer og foreninger lever. Vi ønsker billige boliger og et hovedbibliotek på Fioma-grunden samt langsigtet planlægning med holdbar økonomi, så Idrætsbyen kan realiseres og rumme både fællesskaber og klubånd. Lokalt og decentralt må natur-, idræts- og kulturliv styrkes. Socialdemokratiet vil ikke lade nogen i stikken. Heller ikke ved at lukke lokale skoler. Vi vil have alle med. Hellere stærke fællesskaber end sin egen lykkes smed. Frederikssund Kommune er en god kommune at bo og leve i. Men det kommer ikke af sig selv. Sammen er vi stærke.

Publiceret 13 November 2017 11:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV