DEBAT:

Venstre har dækket op til skolenedlæggelser

Ole Peltola
Muslingevej 7,
3630 Jægerspris

Borgmesteren har lukket op for, at der kan nedlægges skoler eller afdelinger af skoler i den kommende byrådsperiode. Han kan i hvert fald ikke love det modsatte!
I denne valgperiode, som snart udløber, blev Ferslev Skole fuldstændig nedlagt, mens mange andre skoler blev degraderet til underafdelinger af større skoler. Det skete med Venstre-stemmerne som tungen på vægtskålen - TRODS løfter og forsikringer om, at man ville bevare de små folkeskoler i Hornsherred. Det kan kun tolkes som et klokkeklart LØFTEBRUD!
Mange er bange for, at Venstre vil gentage 'kunststykket', hvis de får mandater nok. De menige Venstrefolk fra Hornsherred kommer IGEN med løfter og forsikringer om at bevare de små skoler og skoleafdelinger, men fortsætter borgmesteren i embedet, får han sikkert banket sine folk i byrådet på plads igen, når det bliver aktuelt.
Det er skræmmende, hvis vi får en borgmester, som åbent erkender, at området vest for fjorden ikke er særlig interessant for ham (hvilket også inkluderer skoler og skoleafdelinger), og kommunen samtidig har en skoleforvaltning, som skiller sig markant ud fra andre skoleforvaltninger i landet ved ikke at have en tilstrækkelige fagfaglige viden inden for egne rækker. Forvaltningen mangler ganske enkelt personer i de to øverste ledelseslag med den nødvendige indsigt og uddannelse - herunder specielt en læreruddannelse.
Direktøren for skoleområdet plejer med et kejtet smil at udtale, at han “sidder på et beskyttet værksted (læs: rådhuset) langt fra det virkelige liv på skolerne”.
Det er min opfattelse, at det suverænt er direktørens skarpeste analyse i hans tid som skoledirektør i kommunen, hvilket blandt andet hans måde at lede indfasningen af den nye skolestruktur på i august 2015, også meget klart beviste.
Og nu har samme direktør fået sig en ny skolechef, som HELLER ikke har fagfaglig viden om skoleområdet! Så nu har teknokraterne for alvor overtaget skoleforvaltningen i Frederikssund Kommune.
Husk i denne sammenhæng på, at den nye skolechef kommer fra en stilling i kommunen som chef for daginstitutionerne, og inden for det område har der været adskillige institutionslukninger og omstruktureringer i hans regeringsperiode. Jeg kan derfor godt forstå at borgerne i specielt Hornsherred er bekymrede!
Skal vi til det igen? Skal skoler eller afdelinger lukkes?
Hvad kommer det til at betyde især for børnene fra de tyndt befolkede områder, som altid må holde for? Er det de samme børn, som også blev 'omstrukturerede', da de gik i daginstitutioner og ved sidste ændring af skolestrukturen?
Hvor mange omstruktureringer kan de samme børn nå INDEN, de kommer ud af skolesystemet?
Og så ved vi ikke engang, hvordan den sidste skolestrukturændring har virket! Vi er slet ikke blevet orienteret sagligt og sobert om virkningerne af den sidste ændring af skolestrukturen. Men måske har skoleforvaltningen slet ikke evalueret sagen?
Som borger kan du kun sikre dig mod overraskelser i form af nye nedlæggelser af skoler og/eller skoleafdelinger ved at stemme på kandidater fra partier, hvis spidskandidater HELT klart vil bevare alle skoler og skoleafdelinger.
Stem for at bevare mangfoldigheden og sikring af arbejdsroen i kommunens folkeskoler - for børnenes skyld.

Publiceret 13 November 2017 13:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV