DEBAT:

Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune

Thomas Wester. Formand for Lokalafdelingen SIND i Frederikssund og Egedal Kommuner og Lars Strange, SIND-medlem
Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune tilbyder i dag gruppeforløb og støttekontaktpersoner i form af voksen- og unge teams til borgere med psykiske problematikker.
Støtten gør det muligt for borgerne at strukturere deres liv – og hjælpe dem med at klare hverdagen.
Disse tiltag forholder Lokalafdelingen SIND sig positivt overfor. På sigt skal borgerne støttes i deres recovery-proces! Nøgleordene er: omsorg, tryghed og forståelse. Borgerne skal tage et ansvar for deres eget liv og udvikle sociale færdigheder.
Men: Vores bekymring går især på de unge mennesker!
Vi må forhindre psykisk sygdom i at udvikle sig allerede fra starten af. Vi må ikke tabe de unge! De unge skal (også) have en mulighed for at få et godt, tilfredsstillende liv, uden at udvikle fx angst eller depression. Vores ressourcer er selvsagt knappe.
Men: Vi ønsker velfærd til alle borgere – også brugere af psykiatrien!
Det er vigtigt, at vi ikke bliver overset. Ja, Frederikssund Kommune har en psykiatripolitik!
Derfor, tak til socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune!
Fortsæt det gode arbejde!
Vi håber, at lokalpolitikkerne fortsat vil bakke op om nogle af de mest udsatte i samfundet. Også efter KV17!

Publiceret 13 November 2017 11:30

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV