DEBAT:

Kernevelfærd, frihed og lavere skat

Marianne Porsborg, Spidskandidat til kommunalvalget i Fr.sund og kandidat til Regionrådsvalget, for Liberal Alliance
Lavere skat er en vigtig mærkesag for Liberal Alliance (LA). Og tingene hænger sammen. Vi kan ikke sætte skatten ned, uden nye og mere langsigtede prioriteringer på kommunens drift og anlægsområder, og uden nye, mere tillidsbaserede prioriteringer indenfor kernevelfærden. I vores optik er der ikke tale om enten-eller, men både-og, når det kommer til velfærd og lavere skat.
Vi går altså til valg på BÅDE at ville styrke kernevelfærden, sætte borgere og ansatte i kommunen mere fri – og langsomt men sikkert, få sat kommuneskatten betydeligt ned. Vi prioriterer omsorg og nærvær højere, end dokumentation og kontrol. Vi prioriterer frihed og medansvar højere, end centralisering og detailstyring. Vi vil have mere leg end læreplansstyring og læring i daginstitutionerne. Vi vil have bedre trivsel og mere frihed i folkeskolen, end målstyring og enøjet fokus på læring. Vi vil have langt mere kreativitet, og mere tid til praksisfag og fantasi til alle børn – store som små, så fremtidens voksne kan blive mere sociale, frie, kreative og engagerede medborgere.
LA foreslår, at der oprettes et udvalg for regelforenkling og afbureaukratisering i Frederikssund kommune. Hvis vi skal komme ufrihed, mistrivsel, højt sygefravær, topstyring og ensretning til livs, er der brug for at tænke nyt og frit, i forhold til omfanget af regler, dokumentation, styring og kontrol i kommunen.
Samtidig foreslår vi også, at der sælges flere kommunale bygninger fra, at de bygninger vi fastholder gøres mere energi- og miljørigtige, at administrationen reduceres, at sygefravær bekæmpes på den gode måde – og at de besparelser vi opnår ved disse omprioriteringer, bruges på styrkelse og forbedring af kerneopgaverne OG til skattelettelser.
Vi har en dejlig kommune, men de ting som ikke fungerer optimalt - og den stadig høje kommuneskat, skal vi tage politisk ansvar for, og LA Frederikssund er klar til at tage fat.

Publiceret 13 November 2017 11:30

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV