DEBAT:

Det gode børneliv

Jørgen Bech, Medlem af Uddannelsesudvalget, Byrådsmedlem (V)
Vi har i dag en kommune, i stærk fremgang, på alle områder. Den fremgang må ikke tabes på gulvet.
Gode skoler og dagtilbud er væsentlige for børnenes fremtid. Jeg har selv fire, der har været igennem folkeskolen, så jeg kender betydningen. Der er brug for hele tiden at følge op på både trivsel, kvalitet og arbejdsmiljø i dagtilbuddene og på skolerne.
Skolerne er et konstant politisk fokusområde. Det skal vi holde fast ved. Målet er at skabe de bedst mulige rammer for alle børn. Selv om nogle forsøger at tale skolerne ned, så taler de gode resultater for sig selv. Det ses tydeligt på alle målinger og afgangskarakterer for tredje år i træk
Folkeskolerne fortsætter nemlig den gode udvikling på afgangsfagene dansk, matematik, naturfag og engelsk. I forhold til skoleåret 2015/2016, hvor gennemsnittet var 6,8 kom skoleåret 2016/2017 ud med et gennemsnit på 7,0. For bare 2 år siden var gennemsnittet kun 6,4.
Er alt så rosenrødt? Nej, naturligvis ikke. Skolerne har konstante udfordringer, bl.a. fordi stillinger ikke kan besættes hurtigt nok. De gode resultater skyldes det lange seje træk, som elever, medarbejder og ledelserne af skolerne har knoklet for. Det bør vi som forældre anerkende.
Målet er at børnene i vores kommune skal ha' mindst samme muligheder, som andre steder i landet. Trivslen skal længere op. Derfor bør vi bl.a. se på intelligente muligheder, f.eks. “rullende skolestart”, øget indsats i ungdomsklubberne og vi skal følge op med flere politiske initiativer for at skabe en kultur med nul-mobning. Det bør også være almindeligt at invitere læsetanter og onkler ind. Alle aldre skal nemlig ha' glæde af hinanden.
Skoler kan ikke fungere uden børn. Derfor er det helt afgørende at vi står sammen om at satse på øget bosætning.

Publiceret 13 November 2017 11:30

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV