DEBAT:

Hold fingrene væk fra kulturhusene

Susanne Bettina Jørgensen (S)
og Kenneth Jensen (S)
kandidater til KV17

Socialdemokratiet vil gerne gøre op med beslutningen om, at der skal laves en samlet plan for organisering og drift af kulturhusene, herunder at driften skal effektiviseres med 0,5 millioner kroner fra 2018.
Vi ønsker at bibeholde den mangfoldighed, der er i kulturhusene i dag. Hvorfor skal vi lave om på noget, der fungerer godt, og som borgere og foreninger er glade for? Det er hul i hovedet.
Lad os i stedet sætte kulturen på dagsordenen - den har nemlig haft trange kår de seneste fire år. Lad os tale om, hvordan vi får endnu mere kultur. Lad os tale om, hvordan foreninger kan stå sammen og lave fælles arrangementer. Rigtig meget kultur i kommunen er drevet af lokale og frivillige ildsjæle, men sammenlægninger og kommunal styring og kontrol er ødelæggende for det frivillige initiativ.
Derfor er vores budskab klart: Vi vil ikke tage penge fra kulturhuse og de frivillige, og vi vil ikke styre kulturen fra centralt hold. Som socialdemokrater ser vi en meget stor styrke i mangfoldigheden, både når det gælder styreformer, og når det gælder forskellige arrangementer og tilbud. Det vil vi ikke spare på, for kultur er det, der binder os sammen - kultur skal være tilgængeligt for alle. Så kære politiske modstandere: ”Hold fingrene væk fra vores kulturhuse”.

Publiceret 09 November 2017 00:00

SENESTE TV