Dækningsafgiften:

Forbandelser og velsignelser

Jørgen Olsen (V) byrådskandidat Solvænget 31, 3600 Frederikssund. Venstre har i samarbejde med udviklingsorienterede partier besluttet at fjerne dækningsafgiften for at lette skattebyrden. Sammen med andre erhvervsvenlige tiltag har det betydet, at kommunen nu er endnu mere attraktiv at slå sig ned i. Den manko, den ikke opkrævede dækningsafgift har betydet for kommunekassen, er så rigeligt kommet ind igen i form af nye virksomheder, arbejdspladser der igen betaler skat i kommunen. Reglerne for dækningsafgiften er en jungle. Et aspekt der kun kan fryde revisorer og advokater: “Dækningsafgiften skal bidrage til dækning af kommunens udgifter til gader og veje, parkeringspladser og brandvæsen, som ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og ’lignende øjemed’ medfører.” ’Lignende øjemed’ er elastik i metermål. Virksomhederne betaler i forvejen for renovation, kloak, vandafledning og grundskyld så dækningsafgiften er en ekstra skat på erhverv. Der er kun kunden til at betale. Det er ’skønt’ for en kommune at have muligheder for skatteudskrivning, da det så er nemmere at få kradset penge ind frem for at være mere imødekommende over for borgerne og virksomhederne ved at skabe lyst til at slå sig ned i kommunen. Forbandelsen ved dækningsbidraget er, at det er en ekstra skat, der hæmmer lysten til at bosætte sig i en kommune og dermed færre lokale arbejdspladser. ‘Velsignelsen’ er en belejlig skatteskrue for uopfindsomme, der kan drejes på efter forgodtbefindende. Vil et nyt rødt flertal i Byrådet vælge den uopfindsomme løsning og genindføre den skadelige dækningsafgift? Det er der noget, der kunne tyde på. Det er vel på sin plads at spørge ind til det! Frederikssund har været helt fremme i førerfeltet de sidste fire år på mange områder. Det går godt. Kommuner, der har fjernet dækningsafgiften, har også erfaret fremgang. Mange kommuner i hovedstadsområdet fastholder dog afgiften. Når virksomheder, dér skal udvide eller have nyt domicil, vil de se andre steder hen. Frederikssund er en oplagt mulighed. Signalværdien er ubetalelig. Genindførelse af dækningsafgiften vil være til skade for kommunens positive udvikling.

Publiceret 13 October 2017 00:00

SENESTE TV