LA vil IKKE afblæse klimaalarmen!

Marianne Porsborg, spidskandidat til KV17 (LA), Thyrasvej 40 – 3630 Jægerspris I uge 41 præsenterede jeg en bid af Liberal Alliances (LA) miljøpolitik i klimaforeningens tillæg i Lokalavisen Frederikssund. Desværre brugte klimaforeningens redaktør Bjørn Tving Stauning en halv avisside på, at lave en fejlagtig irettesættelse af mit debatindlæg. Kort fortalt, anklagede Bjørn mig for at have brugt en kilde som skulle have overskriften Klimaalarm afblæst – hvilket er en lodret usandhed. Situationen er derfor yderst beklagelig, og jeg er blevet anbefalet at melde sagen til Pressenævnet, men synes det måske er for ekstrem en reaktion. Bjørn har undskyldt fejlen – og jeg synes i stedet, at vi stille og roligt skal komme videre i en ordentlig og konstruktiv debat i den sidste del af kommunalvalgkampen. Lad mig slå fast, LA vil ikke afblæse det som kaldes klimaalarmen. Afsmeltningen af den Grønlandske iskappe er virkelig, ligesom andre og mere nære problemer er det. Miljøproblemer skal tages alvorligt, og pointen med at inddrage et ikke så omtalt forskningsfelt omkring indlandsisens afsmeltning i debatindlægget var alene, at prøve at få flere vinkler og et bredere perspektiv på miljø- og klimadebatten. LA vil altså MEGET gerne deltage aktivt i den lokale klima- og miljødebat, men i gulvhøjde med hvad der rent faktisk er muligt at påvirke politisk i Frederikssund Byråd. Fx vil vi arbejde på at få nedbragt forbruget af el og varme i de mange utidssvarende kommunale bygninger. Derfor foreslår vi at det nye byråd laver en ny strategi for kommunens fremtidige byggeplaner, hvor blandt andet byggeriet af et stort bibliotekshus droppes, og et nyt energirigtigt rådhus findes eller bygges i stedet, så vi inden for en rimelig årrække kan få nedbragt kommunens store el- og varmeforbrug. Ergo, ingen afblæsning af klimaalarmen fra LA, men ned i gear med debatten, så vi sammen kan håndtere de nære udfordringer, også på miljøområdet.

null

Publiceret 13 October 2017 11:00

SENESTE TV