Et svært valg

Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimaforening Jeg medgiver, at det virker underligt at opstille en klar præmis - for senere at bryde den, men: Medieansvarsloven: Kapitel 3 § 13. ’Redaktøren er medansvarlig for indholdet af en navngiven artikel i skriftet, hvis redaktøren vidste, at indholdet var urigtigt.’ Det er baggrunden for, at jeg som redaktør af en temaavis tillader mig at reagere så skarpt på et indlæg, der argumenterer på baggrund af påviselige usandheder. Forfatteren påstår med en 5 år gammel (!) artikel som kilde, at afsmeltningen af Grønland ikke foregår så hastigt som først antaget. Jeg kontaktede den forsker, der blev refereret til. Han fortalte, at artiklens indhold var totalt misforstået og at afsmeltningen derimod er større end tidligere antaget. Nogle gletchere er skrumpet med op til 40 km på 80 år. Der findes et hav af opdaterede artikler, rapporter og satellitoptagelser, som behandler afsmeltning indenfor de seneste år, og som yderligere er underbygget af videnskabelige analyser, der rækker mange årtier bagud. Når en politiker ser forbi denne entydige og klokkeklare dokumentation, men bevidst vælger en usand påstand, føres læseren bag lyset. Det lyder såre rigtigt “at overlade det til læseren at vurdere”, men det må ske udfra en tillid til, at det der fremstilles som faktuelle sandheder, er checket og helst dobbeltchecket. Derfor er det urimeligt, hvis ikke der blev gjort opmærksom på, at de pågældende udsagn er dækningsløse påstande - eller med et moderne begreb: Alternativ sandheder. Men jeg medgiver også, at Temaavisen gik for langt, når politikeren tillægges holdningen: “Klimaalarm er afblæst”. Det kan jeg ikke tillade mig og jeg beklager.

null

Publiceret 13 October 2017 02:00

SENESTE TV