Nye vejtyper skal skabe tryghed i trafikken

For at øge trafiksikkerheden i Frederikssund Kommune er fire veje blevet lavet om til ’2 minus 1’ veje

Fremover skal bilister indstille sig på, at køreturen mellem Skibby og Skuldelev tager en anelse længere tid end tidligere. Det skyldes, at hastighedsbegrænsningen er blevet nedsat til 60 km/t, fordi Skuldelevvej er blevet omlagt til en såkaldt '2 minus 1' vej, med kun en kørebane.
Med andre ord er kørebanen blevet indsnævret visuelt med en stiplet bred kantbane i begge sider. Herved får man et fælles kørespor svarende til en smal vej. Trafikanterne i begge retninger skal derfor deles om et kørespor, og skal, når der ikke er modkørende trafik, placere sig midt på vejen inden for afstribningen.
“Der har været et ønske om, at etablere cykelstier på flere af kommunens veje. Men cykelstier er dyre,” siger vejingeniør i Frederikssund Kommune Wael El-Mahmoud og fortsætter:
“En god løsning er derfor de såkaldte '2 minus 1' veje, hvor der både er plads til bilister og cyklister. Disse veje er gode for trafiksikkerheden, fordi undersøgelser viser, at bilisterne er mere opmærksomme på vejens forløb, på grund af den ene kørebane.”
Wael El-Mahmoud forklarer, at bilister har lov til at køre ind i kantbanen, når der kommer en modkørende bilist, for at køre tilbage i midterbanen, når man har passeret modkørende. En tavle med smileys vil illustrere, hvordan man skal forholde sig på den noget anderledes vej.
“Vi har en lang liste i kommunen over veje, hvor vi godt kunne tænke os at lave dette. Men en '2 minus 1' vej stiller nogle krav med hensyn til bredde og oversigtsforhold, når man skal deles om en kørebane,” siger El-Mahmoud.
Mandag gik man i gang med at omlægge fire veje i Frederikssund Kommune. Det drejer sig om Skuldelevvej, Østbyvej, Lyngerupvej ved Gerlev og Sigerslevvestervej.
På Skuldelevvej vil trafikanter opleve, at '2 minus 1' vejen er opdelt i to strækninger. Det skyldes, at der er dårlige oversigtsforhold på noget af strækningen.

Hvorfor hedder det en “2 minus 1” vej?
En vej har normalt to vejbaner - en for hver kørselsretning. Ved denne vejtype fjernes en vejbane – og herved kommer navnet: To vejbaner minus en.

Fremover må bilister højest køre 60 km/t på strækningen mellem Skuldelev og Skibby. Foto: Steen Westh

Fremover må bilister højest køre 60 km/t på strækningen mellem Skuldelev og Skibby. Foto: Steen Westh

Publiceret 14 June 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

Færgegården skruer tiden tilbage på Blå Nat

Rekreation, romancer og roulader - Frederikssund Museum, Færgegården, skruer tiden tilbage til 1960’ernes Danmark, når Jægerspris Hovedgade ’går i blåt’ den 1. juni. 1960’erne er et årti, som vi både kender som de glade tressere og en turbulent tid. Det er en tid med højkonjunktur, der bl.a. betyder en udflytning fra storbyen, kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og mere rum til fritid, ferie og tilkøb af efterkrigstidens goder såsom bil, køleskab og tv. Det sætter sit præg på Danmarkskortet, hvor parcelhusene skyder op i forstæderne, mens sommerhusene bliver yndede tilflugtsmål. Den nye livstil sætter også præg på madkulturen, hvor kvinderne får mindre tid i køkkenet. Det betyder en drejning væk fra det sparsommelige og tidskrævende – og en helt ny bølge båret af overskud og interesse. 60’ere er dog også en tid med markører som rock’n’roll, sociale protester og et trykket politisk klima, hvor vi i år kan fejre 50-året for studenter- og ungdomsoprørerne i ’68.