KOL-Cafe:

Livskvalitet - på trods

Frederikssund Kom og deltag i foredraget ’Livskvalitet – på trods’ tirsdag 2. maj kl. 15.30 – 17.30 i NOH- Frederikssund, Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund, kantinen. Foredrages holdes af Bjarne Lenau Henriksen, som i 42 år har arbejdet som præst for Kirkens Korshær, de seneste 24 år som chef. I hele sit virke har han kæmpet for bedre vilkår for alkoholikere, hjemløse og prostituerede. Han har gennem tiden undervist på Pastoralseminariet, sygeplejeskoler og sociale højskoler og er forfatter til flere bøger, blandt andet bogen “Livskvalitet” og har holdt mange foredrag om emnet. I dag har Bjarne selv fået konstateret KOL og vil holde et oplæg, om sine tanker om livskvalitet – på trods. KOL-Caféen er et samarbejde mellem Nordsjællands hospital - Frederikssund, Halsnæs kommune, Frederikssund kommune og Danmarks lungeforening. I KOL caféen kan du mødes med andre, der er i samme situation og udveksle erfaringer samt få gode råd af ressourcepersoner inden for KOL-området fra hhv. kommuner og hospital. Mødet er åbent for alle interesserede, så kom og tag gerne en pårørende med. Af hensyn til traktementet bedes du/I tilmelde dig/jer til: hlose@frederikssund.dk eller på 40 49 06 26

Publiceret 20 April 2017 00:00

Lokalavisen Frederikssund nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Lokalavisen Frederikssund
SENESTE TV

DEBAT: "Nej, jeg vil ikke acceptere det!"

Der er allerede indtrådt fuldt indkøbsstop på folkeskolerne i Frederikssund Kommune!

Der varsles nu yderligere store besparelser på skoleområdet i kommunen.

Besparelser i en grad, så jeg vil spørge politikerne i byrådet, hvor deres smertegrænse går?

Er det ikke en af de mest grundlæggende kommunale opgaver at drive folkeskole?

Jeg ønsker at være konstruktiv. Jeg er en ’almindelig’ samfundsborger, der betaler min kommuneskat med glæde. Men hvorfor opleves skoletilbuddene så løbende som ringere og ringere?

Er det fordi forvaltningen og daværende byråd besluttede at ændre gennemgribende i strukturen, hvilket kombineret med ny skolereform skabte utrolig meget uro og usikkerhed? Uro og usikkerhed, som ellers endelig er ved at lægge sig lidt nu.

Er det fordi Vinge spøger, selvom alle siger nej?

Er det fordi politikerne lytter til et udueligt embedsværk?

Er det fordi politikerne i Frederikssund ikke ønsker den bedste folkeskole?

Er det fordi der pludseligt er voldsom nedgang i børnetallet?

Jeg spørger i øvrigt mig selv, hvordan en så stor nedgang i børnetallet kan komme som en overraskelse?

På børnehaveområdet var det kendt for år tilbage, at der var nedgang i børnetallet.

Uanset hvad, så kan mine børn ikke bruge disse forklaringer til noget – intet!

Og samtidig kan jeg læse, at det går fantastisk i Frederikssund Kommune. Driftsindtægterne er større end nogensinde! Aldrig har det gået bedre…

Tilmed forstår jeg, at vi skal prioritere vore ældre, der har betalt skat hele deres liv. Ja, der skal prioriteres i en kommune. Det er en af politikernes fornemste opgaver.

Under alle omstændigheder nægter jeg at acceptere yderligere forringelser for mine to børns skolegang i Frederikssund.

Hvad enten det skyldes Vinge, inkompetence i forvaltningen, politikere der ikke vægter folkeskolen eller hvad dælen årsagen nu er.

Jeg opfordrer hermed alle forældre med børn i folkeskolen i Frederikssund Kommune til at mobilisere sig.

Sig nej til disse besparelser!

I stedet for straks at løbe til privatskolerne – for det afstedkommer den nuværende retning - så skal vi engagere os i folkeskolen og stille krav til de politikere, vi har valgt ind i byrådet.