Hundredvis af nye medlemmer i Idrætslivet

Det lokale idrætsliv vokser med mere end 700 medlemmer på et år. Dermed fortsætter den positive fremgang

Frederikssund Hurtigere, højere og stærkere. Det er mottoet for OL, men noget tyder også på, at det er et motto, der passer godt til borgerne i Frederikssund Kommune. Realiteten er i hvert fald, at flere og flere dyrker sport Nye medlemmer har nemlig i stor stil på tværs af idrætter søgt ind i foreningerne i Frederikssund Kommune. Stigningen er på hele 761 medlemmer fra 2015 til 2016. Det svarer til fire procent i antallet af medlemmer i en idrætsforening. Det kan man læse i de netop offentliggjorte medlemstal fra det centrale foreningsregister, skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse. Dykker man dybere ned i medlemstallene, finder man store forskelle idrætterne og klubberne imellem. Nogle idrætter oplever stor medlemsfremgang, mens andre foreninger har svært ved at fastholde deres medlemstal. Generelt er tendensen dog entydig positiv. Det samlede medlemstal for idrætsforeninger har været stigende siden 2012, hvor man samlede informationen i det centrale foreningsregister. “Det er en positiv nyhed, at vi i Frederikssund modbeviser de historier, der beskriver en konstant medlemsflugt fra foreningslivet. Idrætsforeningerne i Frederikssund Kommune står stærkt og fastholder over en bred kam deres medlemmer. Det har en værdi for vores lokalsamfund, som er uvurderligt. Derfor søger vi hele tiden sammen med idrætsforeningerne og Frederikssund Idrætsråd at skabe nogle rammer, hvor der er plads til fortsat vækst,” fortæller formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V).

Visionen

DIF og DGI har sat en fælles vision for dansk idræt. Den sigter efter, at der i 2025 skal være 50 procent af den danske befolkning, som er medlem af en idrætsforening, og 75 procent som er idrætsaktive. Da man igangsatte visionen var 41 procent af den danske befolkning medlem af en idrætsforening. I Frederikssund Kommune var 19.576 personer ud af kommunens samlede 44.725 borgere medlem af en idrætsforening i 2016. Det svarer til cirka 43 procent af kommunens borgere. “Visionen om, at 50 procent af den danske befolkning skal være medlem af en idrætsforening, er ambitiøs. I Frederikssund Kommune er vi på rette vej. Vi har et mangfoldigt foreningsliv, der kan tilbyde spændende aktiviteter for alle aldre og interesser. Denne mangfoldighed skal have plads til at udfolde sig. Derfor arbejder vi i Folkeoplysningsudvalget med, hvordan vi kan lave en mere objektiv og gennemsigtig fordeling af kommunale faciliteter,” fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget Kenneth Jensen (A). En vigtig del af DIF og DGIs vision går på at understøtte borgere, der er fysisk aktive, uanset om det er inden for eller uden for den organiserede foreningsidræt. I forbindelse med, at Frederikssund Kommune sidste år fik foretaget en større undersøgelse af borgernes idrætsvaner af Idrættens Analyseinstitut, viste det sig, at 67 procent af kommunens voksne borgere dyrker regelmæssigt idræt hver uge. Undersøgelsen viste også, at hele 56 procent af borgerne dyrker regelmæssigt idræt mere end tre gange om ugen.

Utrolit godt

“Selvom foreningsidrætten når utroligt godt ud til borgerne i kommunen, viser rapporterne fra Idrættens Analyseinstitut, at det ikke er urealistisk at nå målet om, at få 75 procent af borgerne til at være fysisk aktive.” “I dag er vi oppe på, at 67 procent af borgerne dyrker regelmæssigt idræt. Vores fritidspolitik arbejder på at understøtte både den organiserede og den selvorganiserede idræt.” “Derfor er jeg meget interesseret i, om vi kan gøre noget for at åbne idrætsfaciliteterne op for de borgere, der ønsker at være mere spontane i forhold til, hvornår de dyrker idræt. Vi skal arbejde på at kunne udnytte vores faciliteter på de skæve tidspunkter, hvor foreningerne alligevel ikke bruger idrætsfaciliteterne,” fortæller Morten Skovgaard.

Publiceret 28 February 2017 00:00

SENESTE TV