Folkeoplysningsudvalget forstærker nu indsatsen for at få integreret flygtninge via eksempelvis fodboldklubber eller andre foreninger.

Folkeoplysningsudvalget forstærker nu indsatsen for at få integreret flygtninge via eksempelvis fodboldklubber eller andre foreninger.

Tror fortsat på klub-integration

Studentermedhjælpere skal hjælpe flygtninge ind i sportsklubber og andre foreninger

Bestræbelserne på at bringe de lokale foreninger i spil for at integrere flygtninge, bliver ikke lagt på is.
Tværtimod.
Det står klart efter et møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag, hvor blandt andet den såkaldte initiativpulje var på dagsordenen.
Her er der afsat 100.000 kroner til foreningerne, som de kan få del i, når de hjælper med integrationsarbejdet.
Desuden var der oprindeligt afsat 30.000 kroner til uddannelse af instruktører og ledere, så de stod bedre rustet til at håndtere mødet med flygtningene.
"Men vi har oplevet, at de steder, hvor der faktisk er kommet flygtninge ind i foreningerne, har det fungeret udmærket," siger Kenneth Jensen (S), formand for Folkeoplysningsudvalget.
Derfor har udvalget vurderet, at de 30.000 kroner, der var øremærket til uddannelse af instruktører og ledere, vil gøre bedre gavn ved ansættelsen af to studentermedhjælpere, der får til opgave at føre flygtninge og foreninger sammen.
"Der ligger en opgave i at forklare flygtningene, hvordan det danske foreningsliv fungerer; At det er frivillige, der er trænere, at man ikke behøver at være professionel og få penge for at spille fodbold men tværtimod betaler for det," fortæller Kenneth Jensen.
Ifølge ham er der formentlig flere ansøgninger om integrationspenge på vej.
En række klubber og foreninger har nemlig tilkendegivet interesse, ligesom også flygtninge har vist interesse:
"Eksempelvis forventer jeg, at der kommer en ansøgning fra spejderne. Jeg synes, det er glædeligt, at der også er flygtninge-interesse for dem, for vurderingen plejer at være, at lige så snart, det er noget, der er forbundet med uniformer, så kan det for flygtninge forekomme noget afskrækkende," siger Kenneth Jensen.

Publiceret 23 September 2016 10:00

SENESTE TV