Vil have havnebad

Et havnebad skal være med til at skabe liv i havnen

I københavn har det virket som fluepapir på indbyggerne på de varme sommerdage.
Og står det til Frederikssund Ny Initiativråd - samt et enigt vækstudvalg - skal succesen kopieres til Frederikssund.
En arbejdsgruppe under initiativrådet har nemlig afleveret et skitse-forslag til, hvordan havnebaddet eventuelt kan se ud.
"Målet er at få skabt et havnebad, hvor der er plads til alt. Tanken er, at man kan have alle typer svømme- og vand-aktiviteter lige svømmeundervisning, et føle-bassin, så små børn kan se og røre ved fisk og krabber og så til udlejning af eksempelvis kajakker, så man kan tage en tur i fjorden," lyder det fra Lars Jepsen-Sølvhøj, der foruden at være med i FNI-arbejdsgruppen også er medlem af Vækst-udvalget, der har ansvaret for udviklingen af den nye turisme-strategi, som havnebaddet er en del af.
Ifølge ham er der flere årsager til, at man har arbejdet ihærdigt på forslaget om et havnebad:
"Der trænger til at komme liv i havnen. Det kan det her give. Især i en form, hvor man samtidig tænker i at opføre et ishus, lave en flydende scene og andre ting, der kan være med til at trække mennesker til området. Og det vil også smitte af på detailhandlen i området, når man tænker på, at der vil komme en naturlig strøm af mennesker gennem Havnegade i sommerperioden," siger han til Lokalavisen.
Og at der er tale om andet end blot ønskedrømme understøttes af, at det er et samlet vækstudvalg, der har støttet, at forslaget indgår i årets budgetforhandlinger.
I første omgang med en udgift på 150.000 kroner til at lave en såkaldt masterplan for projektet.
Og i de efterfølgende overslagsår med en samlet anlægsudgift på otte millioner kroner.
"Jeg vil gerne være med til at fremme projektet om havnebadet - og det vil sige, at jeg er klar til at prioritere det før en række andre ting. Jeg synes, det har et rigtig godt perspektiv, hvad angår det liv i havnen, der var ambitionen fra starten, og for muligheden for at udnytte fjorden. Det er en del af turismestrategien, så det er et fantastisk godt udgangspunkt, vi nu har. Det skal så selvfølgelig kvalificeres undervejs, men jeg er tryg ved, at alle kan blive enige om undervejs i budget-processen, at det er den rigtige vej at gå," lyder det fra udvalgsformand Ole Søbæk (C).
Foruden havnebaddet i Frederikssund, indeholder budgetforslaget også forslag om massive investeringer i Kulhuse Havn samt Frederikssund-Marbæk Havn i bestræbelserne på at tiltrække flere sejlende turister til området.
De 25-34 millioner kroner, det vil koste i anlægsudgifter at få plads til 110 lystbåde, skal - ligesom havnebadet - Muligvis finansieres i samarbejde med private investorer.

Publiceret 16 September 2014 09:00

SENESTE TV