Sikre skoleveje prioriteres højt

Af Kenneth Jensen. Byrådsmedlem (A) og næstformand for Teknik, miljø og erhvervsudvalget. Berit Dangaard Brouer rejser i sidste uges avis en række spørgsmål angående sikring af skolevejen omkring Ådalens Skole. Vores skoleveje er et konstant fokusområde for Teknik-, miljø og erhvervsudvalget, og netop de trafikale forhold i det sydlige Frederikssund har haft mit fokus i alle de år jeg har været politiker. Blandt andet af hensyn til netop de bløde trafikanter har jeg derfor som én af de eneste også hidtil afvist tanken om at koble Marbækvej til en ny fjordforbindelse. Det var derfor også til min store tilfredshed at Byrådet sidste år frigav 4,3 millioner kroner til at opfylde én af mine mærkesager: den nye rundkørsel ved Marbækvej og Strandvangen. Den har været manglet længe, og jeg følger derfor anlægget af den nøje. Jeg spurgte til den så sent som på vores seneste udvalgsmøde den 2. september, og udbuddet af anlægsopgaven er ved at være gennemført, så anlægsarbejdet kan begynde i starten af det nye år. I forhold til sikring af Roskildevej som skolevej, så har vi netop anvendt omkring fem millioner kroner på at trafiksanere vejen, indsnævre kørebanen, lave cykelstier og fortov som er klart adskilt fra kørebanen, og etablere hævede flader ved stikrydsninger. Det har givet sænket farten på vejen, og sikret den for de bløde trafikanter. Imidlertid ved jeg godt at vi stadig har en opgave her, lige som vi har ved en række andre skoler, hvor vi også har indsatser i gang. Derfor drøfter vi i udvalget bl.a. flg. tiltag i 2014 og 2015, frem til den udvidede og ny renoverede Ådalens Skole på Kornvænget står klar: Omlægning af Kornvænget ud for Ådalens Skole Anlæg af hævet flade på Roskildevej ved stiudmunding Opsætning af variable hastighedstavler på Roskildevej Etablering af fodgængerfelt på Roskildevej ved Snerlevej Anlæg af kort cykelsti ved Roskildevej/Stagetornvej Etablering af blåt cykelfelt ved Kornvænget. Der er imidlertid ikke taget endelig stilling til noget endnu, så jeg vil da bestemt lade de nye forslag indgå i overvejelserne når vi næste år skal drøfte sagen igen. Til sidst kan jeg oplyse at vi ud over indsatserne ved Ådalens Skole i år bruger penge på sikring af skoleveje både i bymidten af Frederikssund, ved Jægerspris Skole og ved Skuldelev Skole, og at vi også de kommende år bruger mange penge på sikring af andre skoleveje. Qua vores trafiksikkerhedsplan, og den feedback vi løbende får fra borgerne, ved vi i udvalget nemlig godt at vi langt fra er i mål endnu.

Publiceret 17 September 2013 00:00

SENESTE TV