Borgmester afviser vej-kritik:

Bedre sammenhæng i byen

Den nye fjordforbindelse vil udover mindre trafik-propper give bedre sammenhæng i Frederikssund, mener Ole Find Jensen

Af
Af Henrik Gregersen

Mens byrådet sent onsdag eftermiddag holdt møde, sneglede kilometerlange køer sig frem på Frederikssunds- og Willumsens Vej som en nærmest symbolsk understregning af, hvorfor byrådet indendøre endte med at acceptere en brugerbetalt højbro. Men netop som nogle af de store hurdler er ryddet af vejen, risikerer de lokale politikere at måtte bruge masser af tid og kræfter på at forklare i hvert fald nogle af beboerne i Hornsherred, at beslutningen om at sige "OK da" til en brugerbetalt højbro ikke automatisk vil medføre, at man ved hjælp af trafik-chikaner på Willumsens Vej, vil tvinge bilisterne til at bruge den nye bro. Blandt skeptikerne er Kenneth Jensen, der som den eneste undlod at stemme for byrådets brev til transportministeren og partierne bag det seneste transportforlig: "Køen og flaskehalsen for os, der ikke vil betale, bliver kun større, hvis man følger ordlyden af byrådets forslag. Dermed skal jeg stadig holde i kø hver dag på vej til og fra mit hjem i Hornsherred. Mit, og alle andre Hornsherredborgeres problem, er altså ikke blevet løst," lyder kritikken fra Kenneth Jensen. Ved at flytte mere trafik til den nye bro, vil man bl.a. reducere det beløb, staten i sidste ende skal spæde til, for at få ligningen til at gå op.

Afviser

Borgmester Ole Find Jensen afviser dog kritikken: "Selvfølgelig vil man i en sådan situation skulle gøre det attraktivt at benytte den nye forbindelse. Vi skal jo have flyttet den gennemgående trafik. Det er dét, der er formålet. Men det er ikke et selvstændigt formål at reducere statsfinansieringen. Til gengæld er jeg sikker på, at man vil opleve, at når der ikke er den - på det nærmeste - trafik-stang, der hver dag står på Willumsens Vej, så vil man opleve, at der vil blive en langt større sammenhængskraft i byen. Den bliver jo i dag i høj grad adskilt af Willumsens Vej i dag, og det problem vil altså blive reduceret, hvis den gennemgående trafik flyttes," konstaterer Ole Find Jensen. Fakta: Det står der i brevet "....Til gengæld friholdes den eksisterende bro fra brugerbetaling, og det vil være muligt at etablere en række færdselsreguleringer og begrænsninger, der svarer til en anvendelse med væsentlig mindre kapacitet, og som samtidig svarer til broens bredde og alder. Det kan være regulering i forhold til tung trafik for at reducere vedligeholdelsesomkostningerne på den gamle bro. Det kan være ophævelse af den nuværende spærretid for passage af den eksisterende bro med sk-be, og undersøgelse af mulighederne for automatisk åbning for at nedsætte driftsomkostningerne på den eksisterende bro. En ny sydlig forbindelse vil desuden muliggøre en forbedring af forholdene for cyklister over den eksisterende bro, bedre prioritering af bustrafikken, en ny prioritering af trafikken fra sidevejene til den gennemgående J. F. Willumsens Vej, forbedrede tilkørselsforhold til J. F. Willumsens Museum, forbedrede busstoppesteder m.v. Disse forbedringer, der både skaber en langt bedre sammenhængskraft i Frederikssund By og giver mulighed for at prioritere forholdene for den kollektive trafik og de bløde trafikanter, vil medvirke til at skabe tydelig forskel i fremkommelighed mellem en ny 4-sporet forbindelse og den gamle forbindelse og dermed gøre anvendelse af den nye forbindelse attraktiv. Sammen med sparede omkostninger til etablering og drift af betalingsanlæg, og reducerede vedligeholdelsesudgifter, på den eksisterende bro, er det kommunens opfattelse, at nettounderskuddet, som skal dækkes ved statslig finansiering, vil være begrænset.

Publiceret 19 May 2012 08:00

SENESTE TV