Bro-kritiker undlod at stemme

I årevis har ham kæmpet for en lang tunnel som løsning på trafik-problemerne. Onsdag undlod Kenneth Jensen som den eneste at stemme for anbefalingen af en brugerbetalt højbro

Af
Af Henrik Gregersen

Frederikssund Efter en brandtale imod brugerbetaling og højbro, lå det i kortene, at socialdemokraten som den eneste ville stemme direkte imod Frederikssund Kommunes brev til partierne bag det seneste transportforlig. Ikke desto mindre endte det "blot" med, at han som byrådets eneste medlem helt undlod at stemme ved den endelige afstemning, der derfor blev vedtaget med 21 stemmer for og 1 blank. "Det er et brev, der viser at vi fået alt det, vi ikke bad om - og oven i det bliver der lagt et enormt pres på os fra forligskredsen for at tage imod alligevel," konstaterede Kenneth Jensen blandt andet. Istedet opfordrede han til at vente med brugerbetaling, til der er en overordnet, national strategi parat: "Til vi bliver behandlet lige med alle andre som led i en omlægning af bilafgifterne." Samtidig peger han på, at han holder fast i sin modstand mod en højbro; og en model, hvor den nye bro koster penge at passere, mens den eksisterende er gratis. " Jeg tror nemlig ikke en brugerfinansieret højbro kombineret med en gratis Kronprins Frederiks Bro løser flaskehals- og kø-problemerne. Både Sund og Bælts og Vejdirektoratets konklusion er jo netop, at der er en betydelig modstand imod at betale for at passerer fjorden. Så om end køen måske bliver lidt mindre, og de tunge køretøjer nok er væk fra J.F. Willumsens Vej, så vil der fortsat være kø ved Kronprins Frederiks Bro i myldretiden," lød det blandt andet fra Kenneth Jensen.

Publiceret 17 May 2012 00:00

SENESTE TV