Byrådet godkender brugerbetaling på bro:

Det sagde politikerne

Et næsten enigt byråd har anbefalet Folketinget en brugerbetalt højbro over Roskilde Fjord. Socialdemokraten Kenneth Jensen undlod som den eneste at stemme for brevet til transportministeren, da byrådet stemte onsdag aften

Borgmester Ole Find Jensen

Det er ikke beslutningen om en fjordforbindelse, vi skal træffe. Desværre. Vi skal tage stilling til en henvendelse vi har fået fra Transportministeriet på vegne af partierne bag det brede trafikforlig.

Der har været 40 år med stigende trafik og kødannelser..

Vi sidder her, fordi man har måttet konstatere, at behovet var stort, men at pengene ikke rakte.

Det har været specielt, at man lige omkring dét ene punkt her – blandt 12 andre projekter – bad Frederikssund Kommune vælge blandt et par alternativer.

Vi har enten kunnet vælge udsættelsen til efter 2020, eller en model med brugerbetaling på begge forbindelser.

Ingen af mulighederne ville være acceptable for Frederikssund.

Tidshorisonten ville være for lang, ved den ene model. Og den anden model var uacceptabel fordi den ville betyde, at man som det eneste sted i landet var tvunget til at betale for at komme rundt i en kommune.

Vi håber, man vil forholde sig seriøst til vores forslag og tage vel imod det i både forligskreds og ministeriet.Tina Tving Stauning, S

Socialdemokraterne er rigtig glade for, at vi er nået hertil.
Tak til gruppeformændene for det her. Vi har haft forskellige indfaldsvinkler, men vi er kommet frem til en fælles forståelse.
Og der er rigtig god brug for en ny fjordforbindelse.
Vi har brug for at kunne komme til vores uddannelser eller på arbejde uden at skulle planlægge, hvordan man kommer uden om den store kø.
Der er store samfundsmæssige gevinster i det her.
Vi er klare på, at vi ikke ønsker brugerbetaling på den gamle bro. Alt andet kan ikke være rigitgt, for det skal være muligt at komme omkring i kommunen uden at skulle betale for det.


John Schmidt Andersen, V:

Vi vil gerne udtrykke vores forståelse for frustrationerne fra Hornsherred.
Det er vigtigt at holde sig for øje, at vi faktisk ikke tager noget fra nogen; vi får bare en ekstra mulighed for at komme over fjorden, så der kan komme noget udvikling i stedet for afvikling.
Og så tror vi på en synergi-effekt: For det vil være underligt, hvis man bygger fjordforbindelsen, og så ikke fører motorvejen helt hertil.


Poul Henrik Hedeboe, SF:

Det har ikke været let. Vi har fået to ting, der ikke var rare: Højbro og betaling...
Og der har været ét plus; at det kan komme i gang NU.

Vi er enige i, at den gamle bro SKAL være fri for betaling. Og en ny bro kan så ikke klare sig med brugerbetaling, uden at der også kommer statsmidler.

Vi tror på, at når man når frem til 2020, så har vi road-pricing. Vi ved, der er andre steder i landet, hvor man opererer med betalingsløsninger, så vi er ikke bare de naive fra Frederikssund, der siger ja til at betale.

Det er rigtigt, at hvis man kigger bagud er det helt usædvanligt, men når man kigger frem, tror vi, det er bliver en del af fremtiden.

En mindre belastning af Willumsens Vej kan give bedre sammenhængskraft i byen, og vi får mulighed for at forbedre den kollektive trafik, og forholdene for de bløde trafikanter.


Pia Adelsteen, DF:

Først virkede det for mig som pest eller kolera. Men vi har fundet en mellemløsning, hvor der ikke er nogen forringelser for borgerne i Frederikssund.
For de har stadig den gamle bro.
Når den nye bro så kommer, har man et alternativ. Men man er i hvert fald ikke stillet ringere end nu. Og så skal det altså også være nu.


Hanne Kyvsgaard, K:

For det konservative Folkeparti er det af yderste vigtighed, at vi får en ny fjordforbindelse til at sikre Frederikssund Kommunes udvikling i den yderste del af det 3. Led i Fingerplanen.
Og det mest rigtige og hensigtsmæssige er, at borgerne ikke skal betale for at komme til øst eller vest i kommunen.
Bliver det to ting ikke opfyldt, vil Frederikssund Kommune få svært ved at blive en hel kommune med gode sociale relationer, og området vil få svært ved at tiltrække erhverv og kunder.
Derfor håber vi, at man i Folketinget kan forstå vigtigheden af vort mangeårige ønske om en ny fjordforbindelse, og at man friholder kommunens borgere for betaling på den eksisterende forbindelse.Torben Pettersson, S:

Jeg er på enhver måde imod brugerbetaling på en broforbindelse over fjorden.
Det er mig uforståeligt, at man ender med at pege på en højbro.
Og det er mig uforståeligt, at Frederikssund kommune skal være prøveklud for brugerbetaling.
Men jeg har valgt at gå på kompromis med mig selv af hensyn til Frederikssunds udvikling.


Jesper Wittenburg, S:

Jeg er grundlæggende på linie med Torben. Men man må så håbe, det er noget, der også kommer til at blive indført i resten af landet, så det ikke bare er os i Frederikssund, der kommer til at betale.
Det vigtigste er imidlertid, at vi har et erhvervsliv, der fungerer, og at borgerne kan komme frem på arbejde.
Derfor når jeg frem til, at jeg må stemme ja til dette svarbrev og håber så dermed også at være med til at fremme eksempelvis bustrafikken..
Jeg har nu fjernet spejlene i huset, for så går der lidt, inden jeg skal se mig selv i øjnene.


Kenneth Jensen, S:

Det er blevet solgt som gaven, vi ikke kan sige nej til.
Kommunens svar lægger op til, at vi accepterer brugerbetaling.
Men jeg tror ikke, en gratis højbro vil løse flaskehalsproblemerne. Resultaterne fra Sund & Bælt og Vejdirektoratet indikerer jo, at man ikke kommer af med problemerne.
Det står jo egentlig også i brevet.
Med de forhindringer, der sættes i værk på Willumsens Vej, kommer man stadig til at holde i kø. Medmindre altså man vil holde i kø.
Det er urimeligt, at vi skal være prøveklud for brugerbetaling. Så vil jeg hellere vente, til der kom en national omlægning af afgifter og brugerbetaling.
Og var det så bare det. Nej. En højbro vil også ødelægge livskvaliteten i store dele af Frederikssund.
For mit vedkommende bliver det ikke et både og; det bliver et dobbelt nej. Lige som jeg hele tiden har sagt.
Jeg vil ikke løse et problem ved at skabe et større problem for andre.
Jeg må så som den eneste afstå fra at støtte forslaget.Grethe Olsen, SF:

Vi står sammen i SF om det her. Men det er svært for os. Hvad er det, vi begiver os ind i....
Man er nødt til at være et mandfolk for at være med til at tage sådanne beslutninger.
Man har været sammen i byrådet om at finde den bedste løsning ud fra en fælles holdning om, at det ikke er noget, man ønsker, men det er en mulighed for at få noget igennem.

Publiceret 16 May 2012 17:36

SENESTE TV