Børn og voksne trampede i pedalerne for en god sag

Sammen med Team Rynkeby sled lokale sig igennem en times cykelløb for at samle penge ind til Børnecancerfonden

slangerup Op mod 400 ryttere var på plads, da Slangerup for femte gang lagde gader og stræder til Tour de Slangerup, hvor deltagergebyr og sponsorater er med til at sikre en god pose penge til Børnecancerfonden.

Dermed var der på forhånd udsigt til cirka 70.000 kroner til det gode formål.

Og vanen tro var det både store og små, børn og ældre, der hoppede på jernhesten for at støte den gode sag.

Stor indsats fra elever

I år har løbet været noget ganske særligt for eleverne fra 7. klasse på Kingoskolen noget helt særligt.

Klassen har nemlig et valgfag kaldet Innovation og Entreprenørskab, hvor de har valgt Tour de Slangerup som projekt.

Overordnet betyder det, at eleverne har taget del i planlægning, beslutningstagen og eksekvering på samme niveau som styregruppen (lokale erhvervsfolk fra Slangerup samt deltagere fra Team Rynkeby København), og dette indgår som en del af deres undervisning. Eventet betyder meget for eleverne at tage del i, da de, ud over at lære om innovation og entreprenørskab i praksis, får mulighed for direkte at tage del i indsamlingen af penge til andre børn, som er blevet ramt af kræft.

Eleverne har fra start i planlægningen af eventet været idérige og bl.a. kommet op med en idé om at udvide eventet fra at have to cykelruter (hurtigruten og familieruten) til nu også have en gå-rute. Dette med henblik på at øge muligheden for, at alle har mulighed for at deltage – også selvom man måske ikke er så komfortabel på en cykel.

Team Rynkeby København har derfor fået lavet cykeltrøjer til eleverne med sloganet ”Børn hjælper børn”, som de kan benytte i deres promovering af eventet – og selvfølgelig også når de selv skal cykle runder til Tour de Slangerup.

Derudover har Team Rynkeby København tilbudt eleverne at de kan cykle forrest sammen med Børnecancerfondens ansatte og repræsentanter fra Rådhuspladsen til Rigshospitalet, når startskuddet til dette års Paris tur lyder d. 29 juni 2019.

Publiceret 24 May 2019 11:15

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!