Tugsen Glas er nu en del af KASA Gruppen

To lokale virksomheders samarbejde bliver nu formaliseret.

Tugsen Glas fra Slangerup bliver nemlig en del af KASA GRUPPEN A/S, der har domicil i Stenløse.

”Et frugtbart samarbejde igennem flere år, har nu resulteret i at vi har valgt at slå os sammen” siger adm. direktør Michael Bøeck. i en pressemeddelelse.

De to Glarmestre Per Christensen og Carsten Poulsen, som til dagligt løser alle opgaver indenfor glarmesterfaget, har gennem flere år haft et godt samarbejde.

"Derfor er det med fokus på fremtiden og de mange spændende opgaver der er i vente, at vi har valgt at gøre det nu. Vi fortsætter uden de store ændringer og Carsten vil fortsat servicere sine nuværende kunder," hedder det i en pressemeddelelse fra Kasa

Ansættelsen af glarmester Carsten Poulsen ses som en fortsat udvikling af KASA Gruppen, hvor målsætningen er at kunne servicere kunder med alle håndværksfag.

KASA Gruppen har i dag tømrer, el, maler, entreprise, kloak og murer under samme tag..

KASA Gruppen har indenfor de sidste år oplevet står succes med bl.a. tre Gazelle kåringer i Børsen samt Egedals Erhvervspris 2016.

Publiceret 09 February 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!