Sashia Unold instruerede sin medpassagerer i hjertemassage, mens hun selv gav kunstigt åndedræt.

Sashia Unold instruerede sin medpassagerer i hjertemassage, mens hun selv gav kunstigt åndedræt. Modelfoto: Hjerteforeningen

Indstillet til pris: Sashia reddede mand med hjertestop

28-årige Sashia Unold fra Jørlunde trådte til, da en mand fik hjertestop i S-toget.

54 personer er indstillet til titlen som 'Årets Hjerteredder,' der bliver kåret ved et stort arrangement fredag den 8. februar i Nykredits ”Glaskuben” på Kalvebod Brygge i København.

Her vil tv-vært Camilla Miehe-Renard omtale hver enkelt redning og interviewe og hylde hjerteredderne. Hele 28 redninger er repræsenteret ved hyldest-arrangementet.

Én af de indstillede er 28-årige Sashia Unold.

Fik hjertestop i tog

I S-toget mellem Birkerød og Allerød station får en 50-årig mand fra Hillerød hjertestop på vej til arbejde tirsdag morgen i myldretiden d. 16. oktober 2018.

Toget er fyldt, men flere medpassager enten tør ikke eller kan ikke give førstehjælp. Men en henter den hjertestarter, der hænger i toget, men den er desværre defekt!

Nogle medpassagerer trækker derefter i nødbremsen, og først da går det op for en anden passager, der sidder længere væk, at noget er helt galt. Det er 28-årige Sashia Unold fra Jørlunde. Hun hører nogen råbe, om der er en, der kan førstehjælp.

Uden at tøve råber Sashia Unold ”det kan jeg” og løber ind fra den anden ende af vognen hen til Kenneth Christiansen. Sashia Unold instruerer to andre kvinder til på skift at give hjertemassage, og hun giver selv kunstigt åndedræt.

Det står på i 15 minutter, indtil toget kommer til Birkerød station, og ambulanceredderne kan tage over. Kenneth Christiansen får stød fire gange, før hjertelægen ankommer og støder yderligere en gang.

Han bliver derefter kørt til Rigshospitalet, hvor han får indopereret en ICD. Han har der godt i dag.

Fakta om hjertestop

Hvert år bliver ca. 4.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospitalet. I hjemmet, på gaden, på boldbanen, i en forretning … det svarer til næsten 11 om dagen. Af dem overlever i gennemsnit kun et menneske.

Hvis en person får hjertestop, og der ikke ydes genoplivning, før ambulancen når frem, overlever 1 ud af 30. Hvis vidner træder til og yder genoplivning, overlever 1 ud af 8.

Tiden ved et hjertestop er afgørende. De fleste personer med hjertestop får varige skader eller dør, hvis de ikke får hjælp inden for 10 minutter. Efter ca. 6 minutter kan hjernen begynde at tage skade og for hvert minut, der går uden genoplivning, falder chancen for at overleve med ca. 10 procent.

3 ud af 4 hjertestop sker i private hjem, og her overlever kun 7 procent et hjertestop. Derimod overlever 22 procent et hjertestop, hvis det sker uden for hjemmene.

Når lynet slår ned

Hjertestop kan ramme alle. Når som helst og hvor som helst. Det kan ske som lyn fra en klar himmel. Hjerteforeningen har akutområdet som et særligt fokusområde i de kommende år. Det handler om at uddanne hjertereddere og uddele hjertestartere. Og efterfølgende sikre at det danske sundhedsvæsen giver den optimale behandling, der normalt er i verdensklasse ved hjertestop. Hvert slag tæller.

Hjerteredderkursus – 30 minutters intro til genoplivning

Gennem de seneste 15 år er der sket en imponerende stigning i de tilfælde, hvor der er ydet genoplivning til et menneske med hjertestop. I dag sker det i 2 ud af 3 tilfælde. Nu overlever hver ottende dansker med hjertestop uden for hospitalet. For 15 år siden var det ikke engang hver 25., der overlevede.

Men endnu flere kan reddes fra døden ved hjertestop. Hjerteforeningen satser stort på, at tusindvis af danskere deltager i de gratis ”Hjerteredderkursus – 30 minutters intro til genoplivning”. Målet er, at mere end 30.000 af landets borgere har lært (og tør) at træde til. At de har lært, hvordan 1-1-2 sammen med 30 tryk og 2 pust og en hjertestarter redder liv. Dansk Råd for Genoplivning og Hjerteforeningen har udviklet konceptet for kurserne. Østifterne støtter kurserne økonomisk. Allerede nu har 25.000 danskere deltaget i 30 minutters-kurset. Og succesen fortsætter. Man skal bare samle 5-15 personer og kontakte Hjerteforeningen, så kommer der en instruktør ud til kursisterne. Og det er gratis.

Gå dig til en gratis hjertestarter

På Hjerteredderkurserne lærer man at betjene en hjertestarter. Hjertemassage og indblæsninger kan forhindre et menneske med hjertestop i at dø, men der skal en hjertestarter til for at vække et menneske med hjertestop til live. Derfor satser Hjerteforeningen på at udbrede hjertestartere i hele landet. De skal hænge tæt, udendørs og tilgængeligt 24 timer i døgnet (og være tilknyttet TrygFondens hjertestarter-netværk – hjertestarter.dk – så man via appen altid kan finde den nærmeste).

Søndag den 28. april kan man gå sig til en gratis hjertestarter. Hvis blot 15 personer danner en gruppe og går en indsamlingsrute, når Hjerteforeningen har dør-til-dør-indsamling, får man en hjertestarter sat op på et sted, man selv har valgt. Monteret i et varmeskab af en professionel elektriker fra TS-gruppen. Alle pengene, der kommer i indsamlingshjerterne, går ubeskåret til hjertestartere i hele Danmark.

pressemeddelelse

Publiceret 01 February 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!