Fru Bonde, der har catering-lokaler i Slangerup, har overtaget Brett's Diner i Ølstykke

Fru Bonde, der har catering-lokaler i Slangerup, har overtaget Brett's Diner i Ølstykke

Fru Bonde overtager Brett's

Catering-virksomheden Brett's Diner bliver videreført - men fra Fru Bondes lokaler

Der er gang i de lokale catering-virksomheder, hvor der udvides, skiftes ejere og sammenlægges.

Sidste år fusionerede Cafe Sik i Slangerup og Fru Bonde, der overtog driften.

Og nu overtager Fru Bonde den kendte Ølstykke-virksomhed Brett's Diner Transportable fra Ølstykke.

Som Lokalavisen Egedal for nyligt kunne fortælle, er Brett's køkken blevet overtaget af Catering4u.

Men samtidig har Fru Bonde overtaget navnet samt Brett’s menuer og bevarer hjemmesiden, og den velkendte Brett Bil. Produktionen bliver samlet i hovedkøkkenet på Industrivej 24 I Slangerup, oplyser Fru Bonde i en pressemeddelelse.

I forbindelse med overtagelsen vil personalet hos Fru Bonde blive instrueret af de tidligere indehavere af Brett's Diner i nogle af de særlige forhold i denne virksomhed, så ånden bag Brett's Diner kan fortsættes.

Publiceret 01 February 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!

DEBAT: Oplagt besparelsesforslag! Hvorfor denne udgift?

DEBAT: Frederikssund Kommune sender 5 unge skoleelver til Wuxi, Kina for at lære.

Må de få en fantastisk tur.

Dog burde følgende måske tages i betragtning.

Det koster årligt Frederikssund Kommune cirka kr. 270000 at være med i Bycirkelsamarbejdet med Egedal, Ballerup om at 'pleje' interesser i Wuxi. Hvad får vi retur?

Er det pengene værd?

Her uddrag fra 2018 rapporten, hvor der evalueres. Formålet er at:

"Introducere (nye) byråds- og Kommunalbestyrelsesmedlemmer til Bycirklens Kina-samarbejde, og ved selvsyn få indsigt i Kinasamarbejdets mange aktiviteter."

Skal man absolut rejse til Kina for at få indsigt?

"Besøget cementerede vores gode relation og samarbejde med Wuxi. Vi har samarbejdet i over ti år, og i den periode er det lykkedes at fremme en række af vore fælles visioner i Bycirklen. Det er blandt andre forbedrede uddannelsesmuligheder og at gøre det attraktivt at drive virksomhed i de tre kommuner," siger John Schmidt Andersen."

Javel så! Hvordan har det så manifesteret sig?

"Målet med aftalen er, at danske undervisere fra NEXT skal efteruddanne de kinesiske lærere, samt undervise kinesiske elever i frisørfaget."

Hvorfor kan de ikke selv finde ud af at klippe hår, har de aldrig kunnet det?

"Skabe rammer for, at den lokale medicinalvirksomhed LEO Pharma og et af Wuxis største hospitaler kan etablere og udbygge nye samarbejdsaktiviteter. Der er tale om en aftale, der på sigt skal være med til at øge kendskabet til LEO Pharmas produkter i Kina."

Kinas officielle politik går ud på kun at tillade udenlandske virksomheder i landet, dersom disse går med til gradvist at overdrage teknologividen, der så kopieres og produkter fremstillet i Kina sælges - danske arbejdspladser forsvinder. Er det en god deal?