Anette Schiøtt er uddannet demenskoordinator. Nu vil hun arrangere rejser målrettet demente og deres nærmeste pårørende.

Anette Schiøtt er uddannet demenskoordinator. Nu vil hun arrangere rejser målrettet demente og deres nærmeste pårørende.

Vil arrangere rejser for demente og pårørende

Anette Schiøtt har skiftet sygepleje og plejehjem ud med selvstændig virksomhed, psykoterapi - og rejser

Af
Henrik Gregersen

For de fleste ægtepar er der ingen grund til at tænke nærmere over det.

Selvfølgelig kan man tage på ferie sammen. Få gode oplevelser og nyde varmen.

Men som partner til én af de mere end 3.000 såkaldt yngre demente under 65 år, er det langt fra en selvfølge.

For hvem holder nu øje med partneren, hvis man selv tager afsted?

Men som et yngre par, hvor den ene har fået en demenssygdom, og den anden måske fortsat arbejder, er det en fantastisk oplevelse at komme væk fra de vante omgivelser og få sine 'moments.' Der skal bare være de rette omgivelser og tryghed forbundet med det," lyder det fra Anette Schiøtt fra Slangerup.

Hverdagen kan være belastende for begge parter, når demenssygdommen er kommet ind i deres livet. Der er mange pårørende, der kan få dårlig samvittighed og føle sig utilstrækkelige, når demenssygdommen rammer deres partner. Relationen og parforholdet bliver påvirket. Langsomt bliver det, der før var et ligeværdigt forhold, til en hverdag, hvor den ene er nødt til at tage mere og mere over både på de praktiske opgaver og på det følelsesmæssige plan. Det kan tage pusten fra alle mennesker og vække mange følelser," konstaterer Anette Schiøtt.

Efter mere end et årti som leder på et plejehjem har hun taget springet som selvstændig.

Ikke bare som psykoterapeut men også som rejsearrangør i den helt nicheprægede del af rejsebranchen.

Til efteråret sender hun sammen med Europæiske Kulturrejser første hold afsted til Kroatien, hvor 10 af de rejsende er yngre demente, og 10 andre er pårørende.

For gruppen af demente skal turen alene være et brud på dagligdagen.

For partnerne er der samtidig mulighed for at netværke, at møde ligetillede og i gruppesamtaler at få belyst og bearbejdet nogle af dé oplevelser og vanskeligheder, man som pårørende til demente kommer ud for.

Foruden hende selv deltager to demens-vante ansatte på turen. De vil være sammen med den demensramte, imens Anette har gruppeterapi med de raske pårørende.

Publiceret 24 January 2019 01:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!