Metalskolen er lokalt især kendt for sine velbesøgte Grundlovsarrangementer. Men det er også et velrenommeret kursus- og konferencecenter.

Metalskolen er lokalt især kendt for sine velbesøgte Grundlovsarrangementer. Men det er også et velrenommeret kursus- og konferencecenter.

50-års jubilaren Metalskolen forbereder sig til fremtiden

Mindre revolution på vej på fagbevægelsens kursuscenter

Af
Jakob Markert

2018 var året, hvor Metalskolen i Jørlunde kunne fejre sit 50-års jubilæum. Da jubilæet blev fejret tilbage i marts, gav det samtidig direktør Morten Madsen en mulighed for både at kigge tilbage og fremad.

”Vi har haft et rigtig godt år, hvor der har været fuldt tryk på vores uddannelsessystem, og det også har set rigtig fint ud i forhold til eksterne gæster. Derudover har vi brugt meget af året på at planlægge frem mod 2019,” fortæller han.

For selvom det går godt, så Metalskolen nu på vej ind i en ny fase. Fra 2019 og frem mod 2020 skal bygningen nemlig gennemgå en større renovation, hvor alle værelser skal fornyes og læringsrummene laves om.

”Selvom Metalskolen er flot vedligeholdt, så er den altså blevet 50 år gammel. Derfor trænger badeværelserne bl.a. til at blive udskiftet. Derudover vil en del af renovation også have fokus på energi, da vi gerne vil være endnu grønnere”, siger Morten Madsen og fortsætter:

”Samtidig vil vi også gerne skabe en moderne ramme om Metalskolen som et sted, hvor man både kan lære noget, skabe nye relationer og få fornemmelsen af, at være en del af et stærkt fællesskab,” siger han.

Fra klasserum til læringsmiljøer

Netop derfor skal klasserummene efter renovationen ikke bare ligne klassiske undervisningslokaler, som man kender det fra Folkeskolen, men i stedet laves om til læringsmiljøer med plads til at arbejde i grupper og ud fra andre læringsprincipper.

”Målet er at komme til at fremstå som et endnu mere moderne og attraktivt uddannelses- og konferencested, når den nye Metalskole står færdig,” siger Morten Madsen og kommer så ind på planerne for 2019:

”Selvom vi har åbent og allerede har en høj belægning i 2019, så er det klart, at året kommer til at bære præg af ombygningen, hvor der skal gives plads til arbejdet,” siger han.

Publiceret 01 January 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!