Flemming Zuschlag Christiansen har i flere år gået med en drøm om at etablere et døgnbehandlingstilbud til sårbare familier og gravide. Nu bliver drømmen til virkelighed i Skibby.

Flemming Zuschlag Christiansen har i flere år gået med en drøm om at etablere et døgnbehandlingstilbud til sårbare familier og gravide. Nu bliver drømmen til virkelighed i Skibby. Foto: Mette Døllner

Psykologselskab åbner døgninstitution med familiebehandling

Efter en gennemgribende renovering og godkendelse fra Socialtilsynet er Kristinelund i Skibby nu klar til at byde velkommen til udsatte børnefamilier og gravide, der har brug for ekstra hjælp og støtte til at få en god start i livet

Af
Mette Døllner

Skibby På væggen hænger utallige rammer med eksamensbeviser og kursusdiplomer erhvervet gennem årene: Pædagog, certificeret psykoterapeut MPF, småbørnskonsulent, aut. psykolog og master i sociale kompetencer er blot nogle af titlerne, som daglig leder og stifter af Psykologselskabet Toftemosegaard, Flemming Zuschlag Christiansen, kan skrive på visitkortet:

”Jeg var ikke specielt glad for skolen som barn, men jeg har da siden fået interesse for det”, siger han lidt beskedent med et skævt smil, da Lokalavisen spørger ind til de mange uddannelser.

I mere end 30 år har han arbejdet pædagogisk med mindre børn, og hjertet brænder for at give dem og deres familier en ordentlig start i livet:

”Jeg kan mærke, at jeg elsker det her arbejde med tidlig indsats. At være med til at gøre en forskel inden det er for sent”, siger han og uddyber:

”Inden for det område, der handler om sårbare børn, der kan vi se, at jo flere penge man bruger på børnene, når de er mindre, jo billigere bliver det for kommunerne på den lange bane. Og det er det, vi vil kæmpe for: Brug nu de penge der skal til, så børnene får en god start i livet. Også for forældrenes skyld, så det ikke bare bliver lidt hjælp hist og her, men en helhedsorienteret indsats, så de her familier får en fair chance.”

Perfekte rammer

Flemming Zuschlag Christiansen har i flere år gået med en drøm om at etablere et døgnbehandlingstilbud til sårbare familier og gravide.

Så da Kristinelund på grund af tragiske omstændigheder blev ledigt, valgte Psykologselskabet Toftemosegaard at gå ind i projektet ud fra en betragtning om, at her var de perfekte rammer til at etablere et helhedstilbud til familier og gravide, som kommunerne henviser for at afklare om hjælp og støtte kan være vejen til et mere velfungerende familieliv, så eventuelle tvangsfjernelser kan undgås.

På nuværende tidspunkt er stedet godkendt til at huse tre familier, men på sigt skal det have kapacitet til at tage imod fire familier eller gravide. Et ophold vil typisk vare mellem tre og fem måneder, og klienterne kan være alt fra en meget ung og usikker gravid kvinde til familier med mor, far og flere børn.

Fælles for dem alle er, at de under trygge rammer og vejledning får mulighed for dels at lære at klare et hverdagsliv med madlavning, tøjvask og rengøring, dels at lære at blive en god mor og far gennem aktiviteter og samvær med børnene. Aktiviteter der i bund og grund handler om at træne det, der er hverdagen for en normal familie i en normal hverdag.

Publiceret 02 May 2019 10:31

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!