Forsøger hele tiden at være en halv meter foran de andre

2018 har været et godt år for anlægsgartner Gottlieb. Og ordrebogen for 2019 er allerede fyldt godt op

Af
Jakob Markert

Det handler om at være progressiv, hvis man vil skabe vækst i sin virksomhed.

Det er i hvert fald udgangspunktet for Thomas Gottlieb, når han driver sit anlægsgartnerfirma i Skibby - og det ser da også ud til at virke for ham. I hvert fald har virksomheden haft et godt år.

”Året har været rigtig godt. Vi har øget omsætningen med 5-8 procent, hvilket nok er lidt bedre, end vi plejer. Samtidig har vi også allerede nu ordrebogen pakket godt op til det kommende år,” siger Thomas Gottlieb og forklarer så, hvorfor han tror, at kunderne vælger ham:

”Vi prøver hele tiden at være en halv meter foran de andre. Det handler bl.a. om at være opsøgende og tage ud til kunderne,” forklarer han.

Opsving i branchen

Thomas Gottlieb mener dog også, at årets vækst skal tilskrives opsvinget, som man lige nu ser i branchen.

”Vi kan jo se, at der lige nu er godt gang i byggerierne og i branchen i det hele taget. Så er vores progressive tilgang forhåbentlig med til at sende kunderne i vores retning,” siger han.

Selvom det går godt, så savner Thomas Gottlieb dog et bredere samarbejde med kommune, og det er da også noget, som han arbejder på at få etableret. Det er dog ikke noget, der spiller ind på hans positive syn på fremtiden.

”Vi har fået en stor sag til 28 mio. kr., hvor arbejder starter til september. Det er et projekt, der booker ti mand i tre år, så vi ser da positivt på fremtiden,” siger han.

Publiceret 28 December 2018 12:10

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!