Ved hærværket blev kuglen væltet ned af mindesmærket for astronomen Tyge Brahe.

Ved hærværket blev kuglen væltet ned af mindesmærket for astronomen Tyge Brahe. Foto: Nils Sættem

Efter hærværk mod mindesmærke: Stop nu med park-druk og hærværk

En gruppe unge har den seneste måned brugt parken ved Jægerpris Slot til sommer-druk. Men efter sidste uges hærværk mod et mindesmærke har direktør fået nok

Af
Henrik Gregersen

Jægerpris "Vi kan se, at der er en gruppe unge, der bruger Mindelunden til at drikke sig fra sans og samling, og lader skrald ogflasker ligge og flyde, så Stiftelsens ansatte må gå og rydde op efter dem. Det har stået på en måneds tid, men når man også ødelægger historiske momenter, så er vi dér, hvor forældrene må på bane, og vi har nu taget kontakt til SSP og anmeldt hærværket til politiet."

Sådan lyder det fra Nils Sættem, direktør for Kong Frederik d. 7.s Stiftelse, der ejer og driver Jægerspris Slot og de omkringliggende områder. Blandt andet Mindelunden, der rummer 54 monumenter for kendte danske, norske og holstenske historiske personligheder.

Dét, der har fået bægeret til at flyde over, er hærværket mod et mindesmærke for den danske astronom Tyge Brage. Monumentet er opstillet i parken i 1777, og ved hærværket blev den rå mamorkugle, der symboliserer jordkloden, væltet af soklen og efterfølgende trillet ned i en grøft.

"Jeg håber, at man ved at gøre forældre og SSP opmærksomme på problemet kan forebygge gentagelser," lyder forhåbningen fra Nils Sættem.

Sådan ser det to meter høje monument normalt ud.

Sådan ser det to meter høje monument normalt ud. Foto: Nils Sættem

Publiceret 12 July 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!