Varmebombe ramte marked

Søndagens varmerekord fik folk til at foretrække strand fremfor kræmmerstande. Men ellers er årets Jægersprismarked godkendt, lyder det fra arrangør

jægerspris Der går en rum tid endnu, før det samlede resultat af årets Jægerprismarked er gjort op.

Men med arrangør Erling Jørgensens ord er det gået "godt," for markedet, der efter nogle turbulente år i en nedskaleret udgave sidste år erstattede Jægerprisfesten.

På plussiden kan han konstatere, at markedet var velbesøgt fra aften og lørdag, og at der blev solgt flere drikkevarer end sidste år.

På minussiden står søndagen:

"Vi blev ramt af varmebomben søndag. Folk tog til stranden i stedet for på markedet, og de, der kom, købte mindre," konstaterer Erling Jørgensen.

Først når det endelige resultat foreligger, afgøres det, om markedet også fortsætter i fremtiden:

"Der er en del store regninger, vi skal have afviklet. Meget har jo ændret sig undervejs, så der blandt andet er udgifter til at leje arealet af Forsvaret, hvor det tidligere bare var noget, man aftalte at låne med lejrkommandanten," fortæller Erling Jørgensen.

Publiceret 01 July 2019 10:04

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!