Blå Nat i Jægerspris er på plads

Kultur- og byfesten skydes i gang fredag 7. juni

Blå nat Så er Jægerspris klar med årets store kultur- og byfest. Der er som altid sjove og spændende oplevelser i hele byen og masser af musik. Det er fredag 7. juni kl. 16-22, det hele sker.

På scenen ved Rejsestalden kan du blandt andet høre de unge fra Baunehøj Efterskole give den musikalsk gas og senere mindes Blå Nat Danmarks største og mest folkekære spillemand, Kim Larsen, når Gasbox Duo tager dig en tur ned af memory lane. Gasbox Duo lægger op til fællessang og mon ikke du kan synge med på de fleste sange?

Aftenen sluttes musikalsk af med bandet Trypical Cumbia, som fortolker Cumbia-genren, der har sin oprindelse i 1950’ernes Colombia. Cumbia er sensuel, modsætningsfuld og sprællevende musik, så glem ikke danseskoene.

Det er muligt at handle i byens butikker hele aftenen, og Dannermarkedet, der holder til på den afspærrede del af hovedgaden, rummer boder varetaget af både private folk, kulturinstitutioner, politikere, foreninger med flere. Der er parkeringsmulighed i Jægersprislejren på Hovedgaden.

Blå Nat arrangeres i samarbejde mellem Jægerspris Netværk og Kulturhuset Rejsestalden. Jægerspris Netværk står for Dannermarkedet, koordinering og vejlukning. Rejsestalden står for PR, koordinering og sceneprogrammet. Jægerspris Netværk kører to barer, der finansierer musikken og mad til de frivillige, og Rejsestalden kører en bar, der finansierer al PR. Læs mere om Blå Nat på www.rejsestalden.frederikssund.dk.

CV

Publiceret 30 May 2019 00:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!