De to ejere Lars Christensen og Henrik Klem (yderst th.) sammen med personalet i Jægerspris Bageri

De to ejere Lars Christensen og Henrik Klem (yderst th.) sammen med personalet i Jægerspris Bageri

Jægerspris Bageri: Besøgstal begejstrer nybagte bagere

Henrik Klem og Lars Christensen har åbnet Jægerspris Bageri. Og de er glade for modtagelsen i byen

Af
Henrik Gregersen

Jægerspris "Der er allerede mange, der har vænnet sig til lige at svinge til venstre i stedet for højre, inden de kører til København. Især håndværkere. Og vi kan allerede mærke, at tallet stiger."

Ordene kommer fra Lars Christensen og Henrik Klem, der sammen har overtaget de lokaler, der tidligere husede Jægerspris Konditori, men har stået tomme en rum tid.

Nu bliver der igen æltet og bagt i bageriet.

Og smurt.

For ét af bageriets slagnumre er nemlig håndmadder, som altså især er blevet populære blandt håndværkere, der skal have en madpakke med.

"Der er ingen bager i landet, der efterhånden kan leve af at sælge brød og kage. Man er nødt til at lytte til kunderne og deres behov," konstaterer Lars Christensen og suppleres af Henrik Klem:

"Hvis man skal overleve som bager i dag, skal der tænkes anderledes. Allerede nu er vi oppe på 10 kilo frikadeller hver dag. Så på den ene side vil vi gerne forny området. Men samtidig vil vi også gerne vende tilbage til den gamle håndværksbager, hvor brødets kvalitet er afgørende, og hvor man selv bager."

Henrik Klem er uddannet kok og konditor, mens Lars Christensen kan skrive både bagermester og bagersvend på CV'et.

Publiceret 11 April 2019 01:00

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!