" Det glæder mig meget, at vi har fået landet en god aftale om den fremtidige busdrift i Hornsherred. Aftalen betyder, at færre vil skulle skifte bus samt at alle fremover gratis kan køre med kommunebussen, som også skal betjene skoleeleverne," siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning.

Efter massive protester: Bedre udnyttelse af busserne

En ny gratis kommunebus og bedre udnyttelse af busserne medvirker til at forbedre busdriften på Hornsherred. Ændringerne træder i kraft efter sommerferien.

Teknisk Udvalg vedtog den 27. marts 2019 en række ændringer i busdriften på et ekstraordinært møde i udvalget. Ændringer vedrører både buskørslen på Hornsherred og i Frederikssund by og berører buslinjerne 313, 315, 316, 317 og 318. Ændringerne træder i kraft efter skolernes sommerferie.

Formålet med ændringerne er at få mere ud af de 23,5 mio. kr. kommunen årligt betaler til Movia for den kollektive trafik og samtidig imødegå udfordringen med at udgifterne til busdriften og flextur er stigende.

Ændringerne betyder, at der er flere afgange og mere regulære køreplaner på vej til hovedparten af de mange passagerer, der i dag bruger 315, 316 og 318. Bus 315 vil køre helt til Frederikssund på alle afgange alle dage. I dag kører bussen kun til Frederikssund i myldretiden.

Brugerne af bussen vil dermed undgå at skulle skifte bus i Lyngerup. Og ovenikøbet for færre udgifter end i dag. Det kan lade sig gøre fordi bussen med omlægningerne sparer en del tid ved ikke længere at køre ud til Kyndby Huse.

"Både skolebussen og den nye kommunebus kommer sammen med flextrafik til at betjene Kyndby Huse fremover. Det er vigtigt for Teknisk Udvalg, at der stadig er muligheder for kollektiv trafik også her," siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (A).

Den sparede tid gør, at bus 315 i højere grad kan tænkes sammen med bus 316 og 318, og at der kan reduceres i det antal busser, som skal bruges til at køre de tre linjer. Ændringerne betyder også, at bus 317 fremover kun vil køre på skoledage med fire afgange i stedet for de nuværende syv. I skoleferier vil brugerne derfor være henvist til at benytte den nye kommunebus eller Flextur.

Ny kommunebus oprettes

Teknisk Udvalg besluttede på mødet, at borgerene i Kyndby Huse og Dalby Huse fortsat skal have busbetjening udover Flextur. Der vil derfor blive oprettet en kommunebus med to afgange om formiddagen til og fra Jægerspris. Kommunebussen skal fra 1. august 2019 også varetage skolekørsel for elever i Kyndby Huse. Teknisk Udvalg har besluttet, at øvrige borgere også skal kunne stige på kommunebussen, når den kører skolekørsel uden betaling.

" Det glæder mig meget, at vi har fået landet en god aftale om den fremtidige busdrift i Hornsherred. Aftalen betyder, at færre vil skulle skifte bus samt at alle fremover gratis kan køre med kommunebussen, som også skal betjene skoleeleverne," siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning.

Der vil blive lagt en køreplan for Kommunebussen på www.frederikssund.dk ca. 14 dage før den starter med at køre.

Publiceret 29 March 2019 02:00

SENESTE TV

Barok i kirken

Onsdag den 3. juli lyder der velklingende barokmusik, som kan nydes i de helt rigtige omgivelser under Skibby Kirkes store hvælv, der gengiver stemningen og atmosfæren i musikken helt tæt på publikum.

Koncerten begynder klokken kl. 19.30, og du kan høre et helt nyt program med Bachs berømte Dobbeltkoncert for fløjte, barokviolin og cembalo, Vivaldis koncert "L'estro armonico” – Den harmoniske have, Couperins "Le Tic Toc Choc" – Vækkeuret, der løb løbsk! og ikke nok med det - Daquins "Le coucou" Gøgen, der ikke ville holde op med at kukke!

Programmet spilles af den italienske barokviolinist Roberto Falcone, fløjtenisten Mogens Friis og den svenske cembalist Anders Danman. Alle tre musikere er af international klasse med omfattende koncertvirksomhed både i Skandinavien og det øvrige Europa.