Udvalgsformand: Vi bad om lov til at købe Parkvej

Et enigt Social- og Sundhedsudvalg ønskede, at Frederikssund Kommune skulle købe og lovliggøre et botilbud på Parkvej. Det skete bare ikke. Og nu skal stedet lukke.

Af
Henrik Gregersen og Birgitte Masson

Kampen for at bevare botilbuddet på Parkvej 12 blev ikke tabt i Social- og Sundhedsudvalget men i budgetforhandlingerne.

Det slår udvalgsformand Susanne Bettina Jørgensen (S) fast, efter Socialtilsynet har besluttet at lukke stedet, fordi den juridiske konstruktion er ulovlig.

"Det var et enigt Social- og sundhedsudvalg, der forud for budgetforhandlingerne indstillede, at man i forhandlingerne burde prioritere et køb af stedet, så man kunne gøre det lovligt og dermed bevare tilbuddet. Der var ikke andre muligheder, hvis vi som kommune ville lovliggøre tilbuddet, og det var vi meget opsat på," siger Susanne Bettina Jørgensen.

Ifølge hende kunne kommunen erhverve stedet for 3,5 millioner kroner:

"Det var i mine øjne en god investering. Dels fordi det var godt for de mennesker, det handler om, og dels fordi det er en ejendom, der også ville give andre muligheder, hvis behovet med tiden ændrede sig. Nu, hvor stedet skal lukke, kommer man til at kaste flere penge efter det, fordi man udover at skulle finde nye tilbud til borgerne også skal betale tomgangsleje for stedet," konstaterer hun.

Publiceret 12 March 2019 10:19

DEBAT: Træer skal redde klimaet – i Frederikssund fælder man dem!

DEBAT Klimaudfordringen er en af vor tids største problemstillinger, og mere skov på jordkloden vil i fremtiden spille en væsentlig rolle for reduceringen af CO2.

2015, 2016, 2017 og 2018 er som de varmeste år målt nogensinde en direkte konsekvens af klimaforandringerne og kræver handling. CO2-udledningen må reduceres og CO2 trækkes ud af luften ved bevaring og nyplantning af skov, da skove er det mest effektive middel til at opsuge drivhusgasser.

FN anbefaler, at der plantes mere skov i verden for at opsamle CO2, så skov spiller en nøglerolle, hvis globale klimamål skal nås.

Herhjemme kulminerer kampagnen ”Plant et træ” med et tv-show lørdag d. 14/9 2019, hvor målet er at plante 1 million træer i Danmark.Danmark er et af de lande i Europa, som har relativt mindst skov. Med kun 14% er det af særligt stor vigtighed, at eksisterende skov i Danmark bevares, og ny skov etableres. Det forekommer derfor paradoksalt, at Frederikssund Kommune tillader fældning af skoven ved Thorstedlund for at give plads til højhusbyggeri, mens resten af Danmark og andre lande går i modsat retning.

I årevis har man i Frederikssund fældet træer med hård hånd, så der i dag er væsentlig mindre skovvækst tilbage end tidligere, uagtet at netop natur er trækplaster for tilflyttere, som man angler så meget efter.

Det er ingen kunst at ødelægge naturen og opføre betonmastodonter pga. kortsigtede økonomiske hensyn.

Det er derimod en kunst at bevare naturen for eftertiden, så jeg skal bede Byrådet se med alvor på fældning af skoven ved Thorstedlund og understrege, at den er uigenkaldelig! Et gabende grimt ar i fjordskråningen fyldt ud af betonbyggeri vil for evigt stå som en skamstøtte over beslutningstagerne i kommunen.

Lad såvel skov som dyreliv på Thorstedlund leve!